Hoe komt het dat er zoveel ex-OKAN-leerlingen in het watervalsysteem terechtkomen?

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Hoe komt het dat er zoveel ex-OKAN-leerlingen in het watervalsysteem terechtkomen? von Mind Map: Hoe komt het dat er zoveel  ex-OKAN-leerlingen in het watervalsysteem terechtkomen?

1. Gebrek aan persoonlijke gesprekken

1.1. De ex-OKAN- leerlingen hebben vaak een moeilijke thuissituatie en/of verleden, als ze niet voldoende kunnen praten hierover kunnen er problemen ontstaan in motivatie en kunnen ze zich afsluiten.

2. Nood aan wederzijds Respect

2.1. Ze hebben nood aan geduldige leerkrachten die hen voldoende blijft steunen doorheen het leerproces.

3. Nood aan meer sociaal contact

3.1. De leerlingen die doorstromen vanuit andere landen, voelen zich vaak vervreemd van de andere leerlingen door de taalbarrière, ze hebben nood aan meer vrienden, meer sociaal contact.

4. Gebrek aan tevredenheid, zin in het leven.

4.1. Invloed van de burgerlijke staat en het onderwijs

4.1.1. Deze 2 onderwerpen hebben vaak invloed op het welzijn van immigranten. Vaak is het zo dat wanneer 1 van deze 2 onderwerpen niet stabiel zit in hun leven, zij zich mentaal zwakker zullen voelen.

5. Nood aan integratie van thuistaal in de les

5.1. De leerlingen leren het best in hun eigen taal, het is dus belangrijk om deze thuistaal te zien als een kans en zo de leerlingen verder te helpen in het leren.

6. Gebrek aan steun bij het leren in de klas

6.1. ex-OKAN-leerlingen hebben tijdens de lessen extra ondersteuning nodig. ze hebben vooral steun nodig bij het vertalen van abstracte woorden. Deze woorden tijdens de les zorgen ervoor dat de leerling afhaakt.

7. De noden van de leerlingen worden niet beantwoord

7.1. De noden van ex-OKAN leerlingen worden niet beantwoord. Zij voelen zich onzeker over hun Nederlandse taal. Deze onzekerheid heeft ook invloed op de ontplooing van deze leerlingen. Hun integratie zal dus moeizamer verlopen.

8. Nood aan uitgebreide kennis van de Nederlandse taal

8.1. Taalachterstand zorgt voor achterstand bij niet talige vakken zoals Aardrijkskunde, Geschiedenis,..

8.1.1. Leerlingen hebben de capaciteit om de competenties te bereiken waarbij het beheersen van de Nederlandse taal geen prioriteit is. De leerlingen moeten zich wel uitdrukken in het Nederlands bij evaluatie waardoor ze de competenties niet halen.

8.2. Leerlingen voelen zich onzeker in de Nederlandse taal