Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
MEDIA von Mind Map: MEDIA

1. Soorten media

1.1. Germanistische benadering

1.1.1. Dit zijn betekenisoverdragers. Er zijn vier media in deze stroming: 1. Het lichaam dat de werkelijkheid waarneemt d.m.v. zintuigen (bijv. gevoel) 2. Voorwerpen gebruiken, zoals muziekinstrumenten, kleding, gebaren etc. 3. Taal, zoals begrippen in gesprekken, liedjes, verhalen of verslagen. 4. Grafische tekens die de structuren zichtbaar maken. Er wordt informatie buiten ons hoofd opgeslagen en doorgegeven. Denk aan: tekeningen, schema's en foto's.

1.2. Angelsaksische benadering

1.2.1. Klassieke media: de media waar het allemaal is begonnen vroeger, denk aan: krant, magazines, folder, radio, film, tv en grammofoon.

1.2.2. Moderne media = dit zijn de media die in de afgelopen 20/30 jaar zijn onstaan, denk aan: computer, mobiel, iPod

1.3. Verschil tussen de twee soorten

1.3.1. Het verschil tussen de twee benaderingen is dat: 1. De eerste media verdeeld in 4 delen en de laatste in 2 delen. 2. De Germanistische benadering bouwt voort uit ons eigen lichaam die gebruik maakt van hulpmiddelen. De Angelsaksiche bouwt voort uit soorten media en verdeelt die.

1.3.2. De definitie: 'Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarbij burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Dit hoort bij de germanistische stroming.

2. Media-onderwijs en mediawijsheid

2.1. Bestaat uit drie onderdelen: kunstonderwijs, erfgoed onderwijs en mediaonderwijs.

2.2. De Raad voor Cultuur wil afstand nemen van de defensieve benadering die voorheen veel gevolgd werd. In deze defensieve benadering stond media in een negatief licht. De productie van media en expressie komen meer centraal te staan en sluit daardoor aan bij een internationale tendens. De Raad wil een verantwoordelijke houding ontwikkelen, wat belangrijk is voor mediawijze burgers.

2.3. B1: niveau 3 B2: niveau 2. B3: niveau 2/3. G1: niveau 4. G2: niveau 3. C1: niveau 2. C2: niveau 3. C3: niveau 3. S1: niveau 3 S2: niveau 2.

2.4. Filmpje: Het media-onderwijs heeft veel invloed op de leerkracht. Veel leerkrachten van nu worden vaak geholpen door de klas op het gebied van technologie. Ik vind dat een leerkracht hier ook kennis van moet hebben en de voordelen./nadelen/kenmerken ervan moet weten. Hierdoor kan je veel meer in de belevingswereld van de kinderen toepassen. Je leert dan beter wat de kinderen leuk vinden en wat zij interessant vinden. Daarnaast kan het in de les ook van toepassing zijn om kinderen bijv. beter geconcentreerd te houden.

3. Stromingen in mediapedagogiek

3.1. Bewaardpedagogische stroming

3.1.1. Deze stroming is negatief over nieuwe medium. Zij vinden het gif.

3.2. Sociologische stroming

3.2.1. Deze stroming wil de ontvanger van de boodschap manipuleren. Ze willen kinderen trainen in het maken van eigen programma's.

3.3. Semiologische stroming

3.3.1. Kinderen leren deocderen van tekens, symbolen en tekensystemen. Het gaat over overdragen van beelden en betekenissen.

3.4. Gedragswetenschappelijke stroming

3.4.1. Critical Viewing skills --> bijbrengen van verschil fictie en non-fictie, effecten van overdrijving van mediageweld. Mediawijsheid: als men kijkt naar eigen gedrag, kennis en mening met betrekking tot media.

4. Kerndoelen en 21-eeuwse vaardigheden

4.1. Kerndoelen1, 2, 5, 6, 7 en 12 Nederlands

4.2. Kerndoelen 34 en 35 zijn Mens en Samenleving

4.3. Kerndoel 44 is Natuur en Techniek

4.4. Kerndoel 51 is tijd

4.5. Kerndoelen die te maken hebben met media-onderwijs: 5 (meningen/informatie ordenen d.m.v. digitale bronnen), 44 (producten uit eigen leven)

4.6. Mediawijsheid is een van de vaardigheden uit de 21e eeuw. Dit is belangrijk omdat de samenleving steeds meer aan het medialiseren is. Mediawijsheid is daarom onmisbaar. Hoe onderhou ik mijn contacten? Hoe word ik gelukkig? Moet ik media daarvoor gebruiken of juist afstaan?

4.7. Spelen met 21 eeuwse vaardigheden zijn het uittesten van de vaardigheden die in de huidige tijd van toepassing zijn.

4.8. Kennisnet en medialessen vind ik verrijking van mijn onderwijs. Het zijn zeer handige sites waar alles over ICT staat. Je kan zelf dingen opzoeken en het is in goede taal geschreven. Er staan niet dingen in die je al weet, zoals het gebruik van media. Maar meer bijv. voordelen en wanneer je iets moet gebruiken.

5. Opdracht activiteiten/lesideeën

5.1. Klassieke media: avonturen in de media. Kinderen gaan kijken hoe een film wordt gemaakt. Zeer interessant. Een 7.

5.2. Moderne media: animatieworkshops. De kinderen maken dit zelf en creëren het verhaal. Hier komt veel originaliteit bij kijken. Het kost wel veel tijd, dus een 7.

6. Instellingen en educatie, websites

6.1. Eye film 3 vragen: Is het toegankelijk voor elk kind? Kunnen bepaalde opdrachten ook in de klas? Wat nemen de kinderen uiteindelijk als conclusie mee?