"Ik als godsdienstleerkracht"

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
"Ik als godsdienstleerkracht" von Mind Map: "Ik als godsdienstleerkracht"

1. wat is levensbeschouwing?

1.1. persoonlijke levensbeschouwing als een 'verhaal'

1.1.1. eigen kijk op het leven, je vormt een soort bril waarin je naar de wereld kijkt, kan ook zonder dat je er bewust van bent.

1.1.1.1. de bril waar ik persoonlijk door kijk is dat je nooit mag opgeven voor wat je wilt bereiken "never give up". Dit is voor mij van veel belang omdat ik al vrij veel problemen heb moeten doorstaan en omdat ik altijd met een blik vooruit heb gekeken sta ik waar ik nu sta.

1.1.2. kan zowel over een dag gebeurtenis gaan als over een langdurige periode.

1.2. persoonlijke Levensbeschouwing en Levensvragen

1.2.1. levensvragen komen vaak op als je voor een lastige keuze staat, te maken hebt met verlies of tegenslag. eigenlijk vragen waar nog niet direct een antwoord op bestaat.

1.2.1.1. een levensvraag die ik me wel vaker stel is als er iemand dood gaat gebeurd er dan nog iets mee. ik geloof zelf niet in de hemel maar er moet volgens mij wel iets na de dood zijn. het lijkt mij onlogisch dat wij gemiddeld 80 jaar leven en het dan 'al voorbij' is voor ons.

1.3. Levensvragen en verhalen

1.4. Levensvragen, verhalen en Levensbeschouwingen

1.4.1. (met grote letter) duid aan dat er een verzameling van antwoorden is op levensvragen. een gedeeld verhaal

2. hart en ziel

2.1. niet zomaar een keuze, ligt bij je gevoel (hart)

2.2. iets met meer als enkel je gevoel beoefenen, je identiteit, eigenheid, echtheid of inspiratie (ziel)

2.2.1. ik heb bv voor de richting lager onderwijs gekozen omdat ik graag met kinderen bezig ben. ik sta ook als animator op speelplein en begeleid hierbij activiteiten voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar en ik hou ervan om ze te begeleiden en nieuwe dingen te leren.

2.3. een bezielde leraar maakt zijn identiteit zichtbaar voor leerlingen. duidelijk maken hoe jij tegen het leven aankijkt

2.3.1. als ik ergens over praat dan doe ik dit altijd met enthousiasme ik leg er altijd mijn gevoel in zodat iedereen mij duidelijk kan verstaan over wat ik het heb

3. waarom is dit boek er ?

3.1. veranderende visie op levensbeschouwelijk leren

3.1.1. vragen rondom godsdienst, levensbeschouwing, normen en waarden

3.2. Levensbeschouwelijk leren is meer dan lesgeven

3.2.1. in vormende vakken gaat het vooral om pedagogische opdracht van de school: ontwikkeling van kinderen tot sociale,zelfstandige volwassenen.

3.2.2. vormingsgebied geen kennisgebied

3.2.3. sociaal emotionele ontwikkeling hangt nauw samen met de levensbeschouwelijke identiteit.

3.2.4. beperkt niet enkel tot het geven van lessen maar de kinderen leren spontaan

4. een leerkracht met bagage

4.1. kijken naar waar je in gelooft

4.1.1. ik geloof niet echt in het hele scheppingverhaal en de verhalen over Jezus. Maar hij is er wel degelijk geweest er zijn historische bronnen te vinden waarin zijn naam verschijnt, dus hij was er dat is een feit. ik ben eerder iemand die vooral geloofd in iets. Dat iets kan ik nog niet echt verduidelijken omdat ik zelf nog met Levensvragen zit.

4.2. zelf wat in huis hebben om aan je leerlingen te laten zien, je mening, kijk op het leven delen.

4.3. begeleiden van leerlingen met hun levensbeschouwelijke ontwikkeling vraagt van jezelf om ook wat levensbeschouwelijke bagage te hebben