Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Seo von Mind Map: Seo

1. Hosting

1.1. Cpanel

1.2. Sitemap.xml

1.3. Robots.txt

2. Speed

2.1. # Cloudfare (DNS admin)

2.2. # Lazyload

2.3. Swift performance (HTML Cache)

2.4. developers pagespeed insights

2.5. VPS speed

3. DNS

3.1. SSL

3.2. DMCA

3.3. Pháp lý

3.4. www 301

3.5. Yandex

3.6. viewdns.info

3.7. Url đa cấp/đơn cấp

3.8. 301 http về https

4. Plugin

4.1. Yoast Seo

4.1.1. Auto điều hướng 301 lỗi 404

4.1.2. Seo Onpage & Readablity

5. Admin

5.1. User

5.2. Meta

5.3. Backup user

6. Google

6.1. Search Consol

6.1.1. http/https

6.1.2. Daily Submit

6.2. Google Analytics

6.3. Google Adword

6.4. Maps by phone

6.5. Google Rich Snippets

7. Facebook

7.1. Clone

7.2. Group

7.3. Fanpage

7.4. Ads

8. Small content

8.1. Heading

8.1.1. Chỉ dùng đến H3

8.1.2. H1 chứa từ khóa chính

8.2. Phân bổ keyword

8.2.1. Tiêu đề bắt buộc chứa từ khóa chính

8.3. Từ khóa chính

8.4. Chuỗi tag

8.5. Tính copy

8.5.1. Copyscape Plagiarism Checker - Duplicate Content Detection Software

8.5.2. 100% Free SEO Tools - SmallSEOTools.com

8.6. Tính trùng

8.6.1. Check site map (filter -2.html)

8.6.1.1. Delete & 301

9. KPI

9.1. Ahref

9.2. Keywordtool.io

9.3. Majestic

9.4. Varvy SEO tool and optimization guide

9.5. GTmetrix | Website Speed and Performance Optimization

9.6. Mozbar (DA/PA)

10. Traffic

10.1. Bơm traffic

10.1.1. Mua IP

10.1.2. Trao đổi traffic

11. Landing

11.1. .net .info .com ...

11.2. Wordpress, Blogspot, Live Journal

11.3. Review, Toplist

12. Keyword

12.1. Excel Planning (kwt.io)

12.2. Multiple keyword

12.3. Từ khóa ngách

12.4. Từ khóa bỏ quên (Allintitle)

13. Video

13.1. Short training

13.1.1. imovie

14. Internal link

14.1. Related Post

14.2. Back link

14.3. Silo

14.3.1. Chuyên mục

14.3.2. Tiểu mục

14.3.3. Bài viết

15. Onpage

15.1. Image

15.1.1. Nhóm các từ khóa chung chung và đồng nghĩa vào một bài viết

15.1.2. Silo Template

15.1.3. Image link # %

15.1.4. Text/Alt not VI

15.1.5. # link, location, info

15.1.6. Nén ảnh

15.1.7. # 404

15.1.8. https://www.canva.com/

15.2. Tag

16. Seeding

16.1. Backlink

16.1.1. Director

16.1.2. Forum

16.1.3. Recruitement

16.1.4. Rao vặt

16.1.5. Bắn backlink

16.1.5.1. GSA

16.1.5.2. VHP

16.2. Comment onpage

16.3. Phễu traffic

16.3.1. Free ebook

16.3.2. google form

16.3.3. mini game

16.3.4. testing

16.4. Email marketing

16.4.1. mailchimp

16.4.2. Top-email

17. Security

17.1. Wordfence

17.2. Google authentical

18. Remarketing

18.1. Pixel tool

18.2. Hotjar theo dõi hành vi người dùng

18.3. Livechat

18.3.1. Subiz - Công cụ tương tác khách hàng (live chat)

18.3.2. Zopim

19. Big Content

19.1. Trên 2000 từ, tiêu đề chứa con số, Ảnh Featured Image thu hút

19.2. Gắn giá trị (map, download). Cài cắm thương hiệu, ngắn tăng Time on site. Seeding bằng cách gây tranh cãi