Samfundets og enkelets stoffer

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Samfundets og enkelets stoffer von Mind Map: Samfundets og enkelets stoffer

1. Co2

1.1. Ch4

1.2. Fossile brændsler

1.2.1. Kul

1.2.1.1. Gas

1.2.1.1.1. Olie

1.2.2. Olie

1.2.3. Gas

1.3. Drivhuseffekten

1.3.1. Klimaforandring

1.3.2. Temperaturen stiger

1.3.3. Isen smelter

2. Spildevand

2.1. Kloak

2.1.1. Forurening

2.1.2. Genbrug

2.2. brugt vand

2.2.1. Bruser

2.2.1.1. Rensning

3. Plastic

3.1. Mikroplast, det bliver langsomt nedbrudt.

3.2. Skal forbrændes

3.3. Når vi børster tænder, børster man faktisk sine tænder i plastic.

3.4. Kommer til renseanlæg, og derefter kommer det ofte ud i havet

4. Affald

4.1. Affalden skal sorteres

4.2. Madaffald

4.2.1. Biomasse og Kompost

4.3. Restaffald

4.3.1. Plast og metalaffald

4.3.1.1. Papir og andet