Run the business! Agile en functioneel beheer? HOE DAN?

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Run the business! Agile en functioneel beheer? HOE DAN? von Mind Map: Run the business! Agile en functioneel beheer? HOE DAN?

1. Wat betekent een aanpak als SCRUM/KANBAN voor de beheerprocessen?

2. Wat willen we bereiken met deze break-out?

3. Als een deelnemer onze breakout heeft gevolgd dan is deze bekend met:

3.1. Wat is er nodig om proces en werk inzichtelijk te maken (basis en storyboard) - hoe pak je dit aan?

3.1.1. Wat is een WIP limit en hoe kan je deze optimaal inzetten? (groter naar kleiner = meer focus)

3.1.2. Resultaat: Doorlooptijden van uit te voeren werk halveren en productiviteit van werkzaamheden verhogen

3.1.3. Wat is het PULL principe en wat betekent dit voor teamwork en REGIE voering over eigen werk

4. Agile en mindset wat is dit?

4.1. Transparantie

4.2. Klantwaarde maximaliseren

4.3. Kort cyclisch werken en verbeteren

5. Anders uitvoeren van beheerprocessen?

5.1. Hoe laat je de beheeractiviteiten terugkomen op het een storyboard?

6. Wie is onze doelgroep? Functioneel beheerders / Teamleiders Functioneel beheer / Informatiemanagers?

7. Wat is de basis van waaruit we werken? (Hoe ziet deze basis eruit / en wat is hiervoor nodig?

8. Ervaren in een workshop hoe agile werken is als functioneel beheerder in deze 'nieuwe' wereld (DevOps / BusDevOps)

8.1. Kunnen we in een workshop deze nieuwe wereld ' creëren' . en hoe gaan we dit doen?

8.2. Integratie van storyboarden? Wat betekent dit voor Change en Run?

9. Verloop van de breakout

9.1. Tijd

9.2. Inleiding/Interactie/Evaluatie/Einde

10. Wie is de functioneel beheerder in de nieuwe wereld / welke activiteiten/taken voert hij uit en waar ligt zijn kracht?

11. Veranderen en continu bewegen obv toegevoegde waarde

11.1. wie bepaalt dit in SCRUM/KANBAN?

11.2. hoe dragen we er zorg dat bijvoorbeeld non-functionals onderdeel worden van de prioritering?

12. Wat zijn de KANBAN principes

12.1. 1 Visualiseer je werk

12.2. 2 Beperk de hoeveelheid onderhanden werk en maak het mogelijk dat teamleden werk naar zich toetrekken

12.3. Zorg voor doorstroom

12.4. 4 Maak afspraken expliciet

12.5. 5 Verbeter samen

13. De betekenis van KANBAN

13.1. Visuele (KAN)

13.2. Kaart of bord (BAN)

14. Wat valt op in de dagelijkse praktijk?

14.1. 1. Ontwikkelteam werkt SCRUM en heeft Analyse / Ontwerp / Bouw en Test Actitiveiten in dit proces levert het team incrementen.

14.2. 2. Door noch PO noch SCRUM master noch Ontwikkelaar in een SCRUM team wordt voldoende aandacht besteedt aan de vraag: WAT ER NODIG IS OM HET GEANALYSEERDE/ONTWORPEN/GEBOUWDE EN GETESTE (DEEL)PRODUCT (INCREMENT) IN BEHEER TE NEMEN

14.3. 3. Na deployment onvoldoende randvoorwaarden op orde voor de business welke aangedragen kunnen worden door de functioneel beheerder in de ontwikkelfase om het ontwikkelde product in beheer te nemen.Denk hierbij aan eisen gesteld : Gebruikersvriendelijkheid/Performance/Security/Beschikbaarheid