Sustainable Development Goals

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Sustainable Development Goals von Mind Map: Sustainable Development Goals

1. Ontwikkelingsdoelen

2. Voor goede doelen

3. Tegen armoede

4. Kwaliteitsonderwijs

5. geen honger

6. Rein water

7. Waardig werk

8. economische groei

9. betaalbare en duurzame energie

10. Innovatie