Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
PPC von Mind Map: PPC

1. 1.wetenschap

1.1. Observatie

1.1.1. gestructureerd - ongestructureerd

1.1.2. open - gesloten

1.1.3. participerend - niet participerend

1.1.4. herhalen

1.2. Actieonderzoek

1.2.1. verkenning

1.2.2. Algemeen idee + vraagstelling

1.2.2.1. Specifiek

1.2.2.2. Meetbaar

1.2.2.3. Acceptabel

1.2.2.4. realistische

1.2.2.5. tijdsgebonden

1.2.3. verbeteracties

1.2.4. rapportering

1.3. Benadering

1.3.1. eenvoudig + controleerbaar

1.3.2. objectief + systematische

1.3.3. veelzijdig + algemeen

1.4. Kritische vriend:

1.4.1. verhelderende vragen

1.4.2. open vragen

1.4.3. blinde vlekken

2. 2. ontwikkelingspsychologie

2.1. Indentiteitsverwarring & indentiteitsvinding

2.2. Egocentrisme

2.2.1. persoonlijke fabel

2.2.2. imaginair publiek

2.3. groepsconformisme

2.4. identiteitsstatussen

2.4.1. realisatie

2.4.2. vroegtijdige afsluiting

2.4.3. uitstel

2.4.4. verwarring

3. 3.leerpsychologie

3.1. leerprestatie

3.1.1. klassieke conditionering

3.1.2. operante conditionering

3.1.2.1. bekrachtigen

3.1.2.2. straffen

3.1.2.3. positief

3.1.2.4. negatief

3.2. leerprocessen

3.2.1. Kolb

3.2.1.1. Ervaren

3.2.1.2. reflecteren

3.2.1.3. conceptualiseren

3.2.1.4. experimenteren

3.2.2. Leren leren

3.2.2.1. verschillende leerstrategieën

3.2.2.2. structureren

3.2.2.3. Levenslang leren

4. 4.waarneming

4.1. Multimediaprincipe

4.2. modaliteitsprincipe

4.3. Ruimtelijk nabijheidsprincipe

4.4. temporele nabijheidsprincipe

4.5. coherentieprincipe

4.5.1. systeemdoorbreking

4.6. redundantieprincipe

4.7. principe individuele verschillen

4.8. personaliteitsprincipe

5. 5.geheugen

5.1. KTG

5.1.1. 20-30sec

5.1.2. opschrijven of herhalen

5.2. LTG

5.2.1. sporensyteem

5.3. ZG

6. 6. denken

6.1. confrontatie probleem

6.1.1. zinvol

6.1.2. moeilijkheidsgraad

6.1.3. duidelijkheid

6.2. analyseren probleem

6.3. oplossen probleem

6.3.1. gissen en missen

6.3.2. heuristiek

6.3.3. Algoritme

6.4. controleren oplossing

7. 7.intelligentie

7.1. Vygotsky

7.1.1. Potentieel niveau

7.1.2. feitelijk niveau

7.2. Gardner

7.2.1. taalkundig

7.2.2. logische-mathematische

7.2.3. ruimtelijk

7.2.4. muzikaal

7.2.5. lichamelijke beweging

7.2.6. intrapersoonlijk

7.2.7. interpersoonlijk

8. 8.motivatie

8.1. invloed gedrag

8.1.1. concrete gedrag

8.1.2. hoeveel tijd

8.1.3. niveau inzet

8.2. Soorten

8.2.1. intrinsiek - extrinsiek

8.3. ideale leraarsstijl

8.3.1. behoefte autonomie

8.3.2. behoefte verbondenheid

8.3.3. behoefte competentie

9. 9.leerproblemen

9.1. secundaire

9.1.1. Omgeving

9.2. Primaire

9.2.1. dyscalculie

9.2.2. dyslexie

9.2.3. dysorthografie

9.3. STICORDI

9.3.1. stimulerende

9.3.2. compenserende

9.3.3. remediërende

9.3.4. dispenserende

10. 10.Sociale psychologie

10.1. eerste indruk

10.2. etikettering en categorisering

10.3. impliciete persoonlijkheidstheorie

10.4. valse concensus

10.5. causale attributie

10.5.1. intern - extern

10.5.2. stabiel - variabel

10.5.3. controleerbaar - oncontroleerbaar

10.5.4. globaal - specifiek

10.6. Zelfbeeld

10.6.1. positief

10.6.2. negatief