רכז עמ''ט

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
רכז עמ''ט von Mind Map: רכז עמ''ט

1. תלמידים

1.1. ווידוא רישום מקצוע "עמ''ט" והערכה מלולית בתעודות סיום סמסטר

1.2. ליווי ועידוד עמ''ט להתמדה: קיום פגישות אישיות לפתרון קשיים ובעיות

1.2.1. מעקב אחרי מצב נוכחות בשיעורים ובתגבורים, רמת ההישגים, השתתפות בתוכנית העשרה....

1.2.1.1. איתור חודשי של תלמידים מתקשים

1.2.1.2. איתור תלמידים בעלי פוטנציאל הצטרפות לעתודה

1.3. פיתוח גאוות יחידה בקרב תלמידי העתודה (תוכניות העשרה, פיתוח פעילות איזורית/ עירונית בשיתוף הרכזים

1.3.1. מכון דוידסון

1.3.1.1. כימיה ברשת | מכון דוידסון לחינוך מדעי

1.3.1.2. טורניר הכספות – הגמר הישראלי | מכון דוידסון לחינוך מדעי

1.3.1.3. מדען ברשת

1.3.1.4. תוכניות מדעיות לכיתות במעבדה לחטיבה העליונה

1.3.2. נחשון

1.3.2.1. פיזיקה

1.3.2.2. כימיה

1.3.2.3. מתמטיקה

1.3.3. אולימפיאדות

1.3.4. פרויקט עמ''ר פיזיקה ואנגלית

1.3.5. יום גיבוש המגמה (מדידות משקל בסמארטפון במעליות עזריאלי)

1.3.6. קידום השותפות עם חברות ההייטק בסיורים, הרצאות....

1.3.6.1. Bar Ilan University

1.3.6.2. "לגעת בכוכבים" - תוכנית ליווי מהנדסים מהתעשייה

1.3.7. שבוע עמ"ט

1.3.8. משלחת ארצית למאיץ החלקיקים בסרן-ג'נבה

1.3.9. יום של פרויקט גמר שכבה יוד

1.3.10. קורס אקדמי מקוון בתיכון

1.4. מדע''צים בחט''ב

1.5. בנות בפיזיקה

1.6. שחרים

2. פיקוח ומשה''ח

2.1. העברת דיווחים ועדכונים.............1.חלוקת שעות ההוראה במערכת תיגבורים............2. עדכון שמות התלמידים/קבוצות המשתתפים בתוכנית ומספר או גודל הקבוצה

2.1.1. תוספת שעות, השתלמות מקצועית, פיתוח חומרי למידה, הצטיידות.

3. מובילה אזורית

3.1. נוכחות בהדרכות בית ספריות והשתלמויות איזורית וארצית

3.2. להעביר תוצרים המידיים של הפעולות השונות שבוצעו

4. הורים

4.1. חשיפת התוכנית בימים פתוחים, ערי הורים, ערב מגמות...

4.2. "כתובת" להורים בשאלות ודילמות בכל הקשור לתוכנית

5. בית הספר

5.1. העברת המידע המגיע ממטה להנהלה, לרכזי המקצועות ולמורים המלמדים (תוכניות העשרה, אולימפיאדות, הרצאות...

5.2. מחנכים

5.3. מורים עמיתים

5.3.1. ווידוא רישום המורים המקצועיים לאתר הבוחנים ומעקב עד לקבלת אישור המורה מהמפמ''ר המקצועי להוראת בתיכון

5.3.2. גיבוש המורים המלמדים

5.3.3. שיבוץ שעה במערכת לקיים ישיבות עבודה

5.4. צוות ביה''ס

5.4.1. פרסום תוכנית הלימודים על פי מקצועות עמ''ט והשתלמויות המקצועיות מידי שנה, מעקב.

5.4.2. שותף בישיבות פדגוגיות בנושאי ההוראה, ההישגים, אתגרים וקשיים בתהליך

5.4.3. שותף לקביעת קריטריונים לקבלת תלמידים לתוחנית

5.4.4. שותף בקביעת יעדי בית הספר בתכנית העתודה

5.4.5. אחריות על מיתוג ושיווק התוכנית לכלל מעגלי התמיכה בתכנית

5.4.6. מד"צים בפיזיקה אורט

6. קריטריונים

6.1. תיאור ומיון תלמידים- גודל הקבוצה בשכבה י' יהיה גבוה ב-10% לכל הפתוח, יחסית לשיעור הבוגרים שנגשו ל-5יח''ל במתמטיקה/עתודה בשנת הלימודים הקודמת, מכלל תלמידי השכבה

6.2. בית הספר יבצע מיפוי לפחות אחת לרבעון כדי לבחון מחדש את מערך התגבור וחלוקת השעות

6.3. תתקיים בדיקה שכל אחד מתלמידי העתודה מודע ומכוון ליעד הפרטני שאליו הוא אמור להגיע

6.4. קריטריון להמשיך בתוכנית

6.4.1. לבית ספר חדש (עד שלוש שנים בתוכנית) -שיעור תלמידי המתמטיקה ברמת 5 יח''ל בשכבת י' כלל תלמידי השכבה, יהיה גבוה לפחות ב-10% משיעור הבוגרים שנגשו ל-5יח''ל במתמטיקה בשנת הלימודים הקודמת

6.4.2. לבתי ספר ממשיכים מעל שלוש שנים בתוכנית - 1. שיעור התלמידים בשכבת י''ב העומדים בתנאי העתודה (555) מכלל תלמידי השכבה גבוה ב-1.5% לפחות משיעור הבוגרים שעמדו בתנאי העתודה בשנ''ל הקודמת. 2. שיעור התלמידים בשכבת י''ב הניגשים ל-5יח''ל במת' מכלל תלמידי השכבה גבוה ב-1.5% לפחות משיעור הבוגרים שניגשו ל-5 יח''ל במת' בשנת הלימודים הקודמת. שיעור התלמידים בשכבת י''ב העומדים בתנאי העתודה (555) גדולה ב-12% משיעור הבוגרים שעמדו בתנאי העתודה בשנת