Cultuurloper

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Cultuurloper von Mind Map: Cultuurloper

1. Fase 3 In perspectief zetten

1.1. - Verwondering - Cocreatie m.b.t. internationaliseren - Kritisch denken - Kennis van de wereld om ons heen - Verwonderen - Laten zich verwonderen, staan open voor iets “anders” - Verbeelding

1.2. - Komen in theater, festivals / poppodia - Kennis maken met …… - Vakdocenten kunstenaars - Maken kennis met allerlei kunstvormen - Ze kunnen zich uitdrukken d.m.v. bijv. dans / tekenen / handvaardigheid etc. - Kunnen samenwerken - (her)kennen eigen talent - Eigen ik leren kennen nieuwsgierigheid - Kinderen kunnen zelf uitdrukken - Zijn experimenteren onderzoekend bezig

1.3. - Podium ervaring - Vieringen - Handvaardigheid met verschillende materialen werken - Creëren handvaardigheid, dans, muziek, tekenen, drama en presentaties - Durven / kunnen zich te presenteren - Proberen zelf allerlei kunstvormen uit Zelf ervaren, doen, uitproberen, presenteren en …………maken

2. Fase 4 Inventariseren mogelijkheden

2.1. - Grote schoolthema’s - Kleine schoolthema’s, vieringen creamiddag

2.2. - School - Creatieve vakken leerkrachten - Handvaardigheid, tekenen, muziek, drama - Nieuwe media - Vieringen - Ouders in de klas uitnodigen - Domein 2 uitstapjes / excursies - De Vaart, Maasheggen vlechten - Techniek lokaal (technopromo) - Basiliek - Musea - Vakmensen invliegen - Muziek, Dans - Werelddomein - Internationaal project + reis - Theater, film, dan, concert (voorstelling)

3. Fase 5 Co-creatie

3.1. - Uitdiepen van thema’s - Doorgaande lijn - Uitbuiten schoolomgeving binnen / buiten - Uitbuiten vakouders, vakmensen - Team neus dezelfde kant op

4. Fase 6 Concretiseren

4.1. - Kinderen van de Weijerwereld laten zich verwonderen door de wereld om zich heen. Ze kunnen door verbeelden, kritisch denken, samenwerken cocreatie een creatieve bijdragen leveren aan de wereld. - ICC’er meer verdiepen om team mee te krijgen - Tea dezelfde verwachting van de kinderen openstaan nieuwe dingen, samenwerken. Co creëren en tijd. - Leerlingen van De Wijerwereld ontdekken hun eigen ik met verschillende kunstdisciplines in aanraking door te komen te experimenteren en onderzoeken wat bij hen past. - Van de directeur vraagt het faciliteren, verantwoordelijkheden geven, eigenaarschap. - Betrekken van het team en tijd inplannen - Indien nodig scholing - De school en het plein meer profiteren m.b.v. kunsteducatie. - “Thema’s” die jaarlijks terug komen weken naar de verbinding - Kinderen van de Weijerwereld zijn in staat zicht te presenteren en durven expressie en vorm te geven aan hun wereld. Handvaardigheid, drama, dans, presentaties, muziek, film, tekenen, fotografie.