İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ von Mind Map: İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

1. Çevresel Sinir Sistemi

1.1. Duyu Bölümü

1.2. Motor Bölümü

1.2.1. Somatik Sinir Sistemi

1.2.2. Otonom Sinir Sistemi

1.2.2.1. Parasempatik Sinirler

1.2.2.2. Sempatik Sinirler

1.2.2.2.1. Omurilik Soğanı

2. Merkezi Sinir Sistemi

2.1. Beyin

2.1.1. Ön Beyin

2.1.1.1. Uç Beyin

2.1.1.2. Ara Beyin

2.1.1.2.1. Hipotalamus

2.1.1.2.2. Talamus

2.1.1.3. Beyincik

2.1.2. Orta Beyin

2.1.3. Arka Beyin

2.1.3.1. Pons

2.2. Omurilik