Admin dashboard (groep)

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Admin dashboard (groep) von Mind Map: Admin dashboard (groep)

1. Statistieken

1.1. Grafieken

1.1.1. Welke library gaan we gebruiken - plotly.js - charts.js - ...

1.1.1.1. SEMM Grafiek

1.1.1.1.1. Prototype

2. Admin

2.1. Menu verwijderen

2.1.1. app/views/groups/_edit_left.html.erb

2.1.1.1. eerst pagina 'ver-coveren'

2.1.1.1.1. eerste

3. Dashboard

3.1. sectie: gegevens

3.1.1. info blok

3.1.1.1. titel + status ([icon-close] deze kring is niet actief || [icon-vink] deze kring is actief)

3.1.1.1.1. inclusief kleur-indicator

3.1.1.2. doel

3.1.1.2.1. nieuw attribuut op groep

3.1.1.3. two-col

3.1.1.3.1. col1: groep-thumbnail

3.1.1.3.2. col2: info

3.1.1.4. btn "aanpassen" -> /edit

3.1.1.4.1. default actie kleur (blauw)

3.1.2. rechten blok

3.1.2.1. koptekst: kringrechten

3.1.2.2. ul met rechten + toegevoegde info

3.1.2.2.1. 92 leden en volgers kunnen post zien

3.1.2.2.2. 23 kringsleden kunnen post aanmaken

3.1.2.2.3. Genodigde kunnen lid worden van de kring

3.1.2.2.4. Niemand kan volger worden van de kring

3.1.2.3. btn "rechten aanpassen" -> /edit_advanced

3.1.2.3.1. default actie kleur (blauw)

3.1.3. member-requests blok

3.1.3.1. koptekst: aanvraag nieuwe leden

3.1.3.2. ul met status info

3.1.3.2.1. 2 aanvragen voor lidmaatschap

3.1.3.2.2. 0 aanvragen voor volgen

3.1.3.3. btn "aanvragen beheren" -> /edit_invites

3.1.3.3.1. inclusief kleur-indicator

3.1.4. invites blok

3.1.4.1. koptekst: leden uitnodigen

3.1.4.2. ul met status info

3.1.4.2.1. Op dit moment kunnen alleen reeds geregistreerde deelnemers op Wijvan lid worden van een kring. Vergroot je bereik en nodig mensen uit

3.1.4.2.2. 0 openstaande uitnodigingen

3.1.4.3. btn "leden uitnodigen" -> /edit_invites

3.1.4.3.1. default actie kleur (blauw)

3.1.5. nieuwbrief blok

3.1.5.1. ul met status info

3.1.5.1.1. Laatste nieuwsbrief is 17 dagen geleden verstuurd.

3.1.5.1.2. In totaal zijn er 23 nieuwsbrieven verstuurd uit deze groep in de afgelopen 12 maanden.

3.1.5.2. btn "nieuwsbrief versturen" -> /newsletters?group_id=[:id]

3.1.5.2.1. inclusief kleur-indicator

3.2. sectie: statistieken

3.2.1. SEMM

3.2.1.1. Huidige situatie

3.2.1.1.1. Prototype v.h. script staat klaar; sessie beleggen over hoe we het verder kunnen professionaliseren.

3.2.1.1.2. Resultaten plotten op een grafiek met drie assen; informeren, samenwerken en kennisdelen

3.2.1.2. Gemiddelde situatie

3.2.1.2.1. O.b.v. groepen met een vergelijkbaar profiel. Dit kunnen we niet ad hoc opvragen omdat zoiets dan te duur zou worden.

3.2.1.3. Ambitie

3.2.1.3.1. Bestaat nog niet; alleen een globaal 'doel'

3.2.1.4. Jaar paginatie

3.2.1.5. 2 kolommen

3.2.2. Bereikbaarheid informatie

3.2.2.1. 1 kolom

3.2.2.2. Line-chart

3.2.2.2.1. Hoeveel % van de leden zien de bijdragen die geplaatst worden

3.2.2.2.2. Extra: Als er meer dan 10 externen in de groep zitten of voor wie items zichtbaar zijn dan line-chart opsplitsen naar twee lijnen; één voor exteren en één voor interne.

3.2.2.3. x as is 1 jr

3.2.2.4. Jaar paginatie (?)

3.2.3. Activiteiten per maand

3.2.3.1. 2 kolommen

3.2.3.2. Bar-chart

3.2.3.2.1. Hoeveel inhoud (bijdrage, artikelen, agenda, reacties) zijn er in de groep geplaatst deze maand. (@hans: alles wat we aanraken waar we data van hebben)

3.2.3.3. x as is 1 jr

3.2.3.4. Jaar paginatie

3.2.4. Totaal aantal activiteiten

3.2.4.1. 1 kolom

3.2.4.2. Line-chart

3.2.4.2.1. Huidige situatie van totaal aantal bijdrage, artikelen en agenda items die er ooit geplaatst zijn tot nu. trend per jaar. Max 1 blokje breed. Extra aanvulling op "nieuwe activiteiten per maand". Mag ook in % uitgedrukt worden. Gaat om verloop, niet zozeer om aantal.

3.2.4.3. Jaar paginatie (?)

3.2.5. Populariteit van de groep

3.2.5.1. 2 kolommen

3.2.5.2. Bar-chart

3.2.5.2.1. opulariteitsgetal (@hans gaat hier niet om hoe meer content hoe belangrijker, het gaat hier om aantal active leden, hoe veel worden activiteiten gelezen en aangeraakt (denk aan leeslijst, reacties)

3.2.5.3. Jaar paginatie

3.2.6. Aanmelders & Afmelders

3.2.6.1. 1 kolom

3.2.6.2. Line-chart

3.2.6.2.1. Aantal aanmelders en afmelders in de groep per maand trend per jaar. Max 1 blokje breed. Extra aanvulling op "soort leden in de groep". Mag ook in % uitgedrukt worden. Gaat om verloop, niet zozeer om aantal.

3.2.6.3. Jaar paginatie (?)

3.2.7. Soort leden in de groep

3.2.7.1. 2 kollommen

3.2.7.2. Combo-line-chart

3.2.7.2.1. bar-chart: Hoeveel soorten leden zijn lid van de groep. Leden, volgers, (alleen bij rubrieken) niet expliciet volger, externen.

3.2.7.2.2. Line-chart: totaal aantal leden (alle soorten)

3.2.7.3. Jaar paginatie

3.3. parametrisatie van "actionable-colors"

3.4. selectie van passende chart-library

3.4.1. opties

3.4.1.1. chart.js

3.4.1.2. plotly.js

3.4.2. dev overleg beleggen

3.4.2.1. voorbereiden

3.4.2.2. opties onderzoeken

3.4.2.3. presenteren