Kanslergadeforliget

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kanslergadeforliget af Mind Map: Kanslergadeforliget

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. Januar 1933

3. Kanslergade 10

3.1. Staunings private bolig

3.2. Regeringen indbød Venstre til møde

4. Mødet varede fra kl. 10 om formiddagen til tidlig om morgenen.

5. - Forbud mod strejker og lockout i et år. - Kronekursen blev sat ned (devaluering). - Landmændenes ejendomsskat blev sat ned. - Renten for lån blev sat ned. - Kriseramte landmænd kunne få længere tid til at betale deres gæld. - Staten opkøbte 3.000 kreaturer. Halvdelen blev destrueret, og den anden halvdel blev slagtet, og kødet delt ud til de arbejdsløse. - Staten skulle sætte byggerier og andet i gang, så flere kunne få arbejde. - Socialreformen. De fleste af punkterne var hovedsageligt rettet mod at hjælpe bønderne (Venstre). Udover forbud mod strejke og lockout og igangsættelse af offentlige byggerier (Socialdemokratiet).

5.1. Med socialreformen lavet af Karl Kristian Steinckes i 1933, fik folk ret til hjælp. De daværende 55 sociallovene blev forenklede og samlet i fire lovpakker:

5.2. Ulykkesforsikring: Hjælp til arbejdsulykker.

5.3. Arbejdsløshedsforsikring: Staten dækkede en stor del af udgifterne til arbejdsløshedsunderstøttelsen, hvilket betød at understøttelsen blev forhøjet så arbejdsløse kunne klare sig med den.

5.4. Folkeforsikring: Gratis lægehjælp til alle, behandling på et sygehus, invalidepension, folkepension når var fyldt 65 år.

5.5. Lov om offentlig forsorg: Særhjælp omfattende hjælp til bl.a. kronisk syge, pligten til at tage sig af børn, der var anbragt uden for hjemmet. Kommunen havde pligt til at hjælpe folk, der ikke kunne klare sig selv, og ikke var dækket af andre former for forsikringer. Fattighjælpen var rettet mod samfundets taber; alkoholikere, vagabonder, prostituerede. Disse kunne man anbringe på særlige institutioner.

6. Danmark indgik bagefter en aftale med England, hvor Danmark skulle øge sin import af engelsk kul, mens England skulle aftage, hvad der svarede til 62 % af landets samlede forbrug af flæsk fra Danmark.

7. Socialdemokratiet: Arbejderne De Radikale: Husmænd Venstre: Bønder De Konservative: Bedre borgerskab, virksomhedejerne