Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Nazisme af Mind Map: Nazisme

1. Ideologi

1.1. Germanske race overlegen

1.1.1. Måtte ikke blandes med andet blod/racer

1.2. Ikke stille spørgsmålstegn ved lederen/førens handlinger

1.3. Gamle tyske værdier

1.3.1. Arbejdende mænd

1.3.2. Landlige idyl

1.3.3. Sunde kvinder der passede hus og hjem

1.4. Bygger på kritik frem for forbedringer

1.5. Nationen over individet

2. Civilreligion

2.1. Rosseaus teori

3. Weimarforfatningen

3.1. Demokrati efter kejserstyre

3.2. påtvunget af fjender efter 1. verdenskrig

3.3. Socialdemokraterne forrådte arbejderklassen

3.4. Økonomisk krise efter 1. verdenskrig banede vejen for dens fald og nazisitsk overtagelse

4. Propeganda

4.1. NSDAP's program

5. racisme

5.1. raceopdeling

5.2. Jøder måtte ikke være statsborgere

6. 2 verdenskrig

6.1. Bipolaritetens tidsalder

6.1.1. Den kolde krig

6.1.2. Berlinmuren

6.1.3. Østtyskland (DDR)

6.1.4. Vesttyskland

7. 1 verdenskrig

7.1. Økonomisk krise

7.2. Jøderne skyld i tysklands krise

8. Holocaust/jødeforfølgelser

8.1. Krystalnatten

8.2. Koncentrationslejre

8.3. tvangsflyttede jøder til ghettoer hvor de døde af sult

8.4. Antisemitisme

9. Versaillestraktaten

9.1. Krigsskyldsparagraf

9.2. Begrænsninger på Tyskland for at andre lande vil samarbejde

9.3. Militær skulle begrænses til 100.000 mand

10. Hitlerjürgend

10.1. Unge drenge

10.2. Militærtræning