Kemi, Menneske og Sanfund (2)

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kemi, Menneske og Sanfund (2) af Mind Map: Kemi, Menneske og Sanfund (2)

1. Ren luft - rent vand

1.1. Hver 5. dansker er udsat for uacceptabel luftkavlitet

1.2. Kan vi blive ved med at have rent drikkevand

2. Partikelforurening i luften

2.1. Kommer fra vulkaner og snadsotrmer

2.2. Men kommer især fra biler og industrien

2.2.1. Store partikler hvirvler rundt og falder ned til jorden

2.2.2. Små partikler bliver i luften i lang tid

2.2.3. Mange bliver syge af disse Partikler

2.2.3.1. 5000 dødstilfælde

2.2.3.2. 22000 tilfælde af kronisk bronkitis

2.2.3.3. 200000 astma-anfald

2.2.3.4. Der er i sær sod partikler

2.2.3.4.1. Nano-størrelse

2.3. Partikler kommer også fra andre lander, brandeovne og meget andet

3. Svovlforurening i luften

3.1. I kul og olie findes stoffet svovl.

3.1.1. Når disse stoffer brænder dannes stoffet svovldioxid

3.1.1.1. S+O2→SO2

3.1.1.1.1. Når SO2 kommer i kontakt med H2O og O2 i luften dannes svovlsyrer.

4. Sur regn - en kemisk succeshistoire

4.1. Regnvand har en ph på 5,6

4.1.1. Regnvand er gået i forbindelse med CO2 og dannet lidt kulsyre H2CO3

4.2. Det SO2 der kommer for forbrænding af Olie og gas danner Svolvsyre med regnen

4.3. Dee dannes også CO2 og NOx gasser når man afbrænder kul

4.3.1. Disse danner også syre med regnvand

4.3.1.1. Fx. HNO3

4.4. Hvis regnvand får en pH under 5, klades det surregn

4.4.1. Sur regn kan

4.4.1.1. Slå nogle plante ihjel

4.4.1.2. Ødelægge livsvilkår for dyr

4.4.1.3. Forudsage skovdød.

5. Vandforurening og iltsvind

5.1. Det gødning som ikke bliver brugt af planter ender i åer, vandløb og i havet.

5.1.1. Nitrat og phosphat vil få alger til at vokse uhæmmet.

5.1.2. Dette danner store grønne områder på fx. søer

5.1.2.1. Så kan solens stråler nå bundplanterne

5.1.2.1.1. Både bundplanter og alger dør, hvorefter de bruger O2 på at forrådne.

5.2. Det er ikke kun kunstgødning der er skyld i iltsvind

5.2.1. Nitrater og phosphater kommer også fra

5.2.1.1. Spildevand

5.2.1.2. Sulfosæbe

5.2.1.3. Afføring

6. Nitratbomben NO3-

6.1. Føres med regnvandet ned til grundvandet

6.1.1. I kroppen omdannes nitrat til nitrit NO2-

6.1.1.1. Dette mindsker optagelsen af O2 i blodet

6.1.1.1.1. Særlig farlig for spædbørn der får modermælkserstatning

6.1.1.2. kan også give kræft

6.2. Må ikke overstige 50 mg pr- liter vand.

6.2.1. Hvis der er mere end dette skal boringen lukkes eller vandet skal fortyndes.

7. Sur regn - en kemisk succeshistorie