Ødelæggelse af regnskoven

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Ødelæggelse af regnskoven af Mind Map: Ødelæggelse af regnskoven

1. Olieudvinding/minedrift

1.1. Værdifulde metaller/Olie/kul

1.2. Findes over jorden

1.2.1. lettest tilgængeligt måske udtømt

1.2.1.1. Stigende behov

1.2.1.1.1. ^Pris

1.3. Størst produktion

1.3.1. Olie

1.3.1.1. Venezuela/Brasilien

1.3.1.1.1. Produktion sammen 6% globalt

2. Klimaændringer

2.1. Følsemme arter uddør

2.1.1. Kan ikke tilpasse sig

2.2. Manglende viden

2.2.1. CO2(planternes følsomhed)

2.3. Temperaturstigning værst i nord

2.4. Nødbørsfald i Amazonas

2.4.1. Andre

2.4.1.1. Vækst

2.4.2. Engelsk model

2.4.2.1. Kollapse

3. Jordbunden

3.1. Manglende tørkeperiode

3.1.1. Hvor afgrødre modnes + høstes

3.1.2. Når plantedækket er væk

3.1.2.1. Plantedække = aske

3.1.2.2. Væk pga. regn

3.1.2.3. Jordbunden forstener

3.2. Plads til landbrug

3.2.1. Rimeligt udbytte

3.2.1.1. Tilført næring af afbrænding af mindre planeter, blade og grene

3.2.1.1.1. Jorden næringsfattig (opbruges hurtigt-->)

3.2.1.2. Store mængder kunstgødning

3.2.1.2.1. Holder ikke længe

4. Hydrologiske konsekvenser

4.1. Lokalt som en svamp

4.1.1. Holder på jordbunden + frigiver vand med stabile intervaller

4.1.2. Dæmper oversvømmelser og reducerer tørkeperioder

4.2. %vegetationsdækket

4.2.1. Overrfladevandet til floderne stiger

4.3. Regnskov genbruger nedbøren --> Ny nedbør

4.4. Regnskov fældes

4.4.1. Mindre vand = færre regnskyer

4.4.2. Område kan blive tørt pga. tropisk sol

4.4.3. Temperatur stiger

4.4.3.1. Fordampingens afkølende virkning ophørt

5. Erosion

5.1. Beskynttende grene væk

5.1.1. %beskyttelse mod regndråbernes slag

5.1.2. Regndråberne fuld styrke

5.1.2.1. stor under tropisk storm

5.1.3. Uden rødder der binder sedimenter + holder på jordbunden

5.1.3.1. regn --> Frit spil til at erobre jordbunden

5.1.3.2. Øverst, tyndt muldlag

5.1.3.2.1. Føres hurtigt bort

5.2. Store mængder sediment hvert år skylles væk

5.2.1. Costa rica

5.2.1.1. 860 milioner ton muldjord om året

5.2.2. Madagasca

5.2.2.1. 400 ton per hektar muldjord

6. Klimapåvirkning

6.1. Regnskoven ryddes

6.1.1. Påvirkes nedbøren lokalt af afbrænding

6.1.1.1. Røg indeholder små partikler(Aerosoler)

6.1.1.2. Høj koncentration af Aerosoler

6.2. NASA(undersøgelser)

6.2.1. Nedbørsmønstre påvirkes langt fra nedbrændinger

6.3. Temperaturen stiger lokalt

6.3.1. Større temperaturudsving

6.3.1.1. Stor forskel på nat og dag

6.4. Afbrænding af træer udleder CO2

6.4.1. Nedbrydning af det tynde jordlag frigiver mere CO2

6.4.2. Gennemopplantning bremser CO2 stigning

6.4.3. Regnskovens træer lagre godt CO2, mens de gror

7. Ødelæggelse af fornybar ressourser

7.1. Produkter =væsentlig rolle for fattige

7.1.1. Hurtig fortjeneste på skovfælding

7.1.1.1. Ødelægger langsigtet økonomi for lavtindkomst bebogere

7.1.1.1.1. Tjener penge på det der vokser på træerne.

8. Konflikter

8.1. Regnskov ryddes, flere konflikter

8.2. Reginger tildeler rettighederne til firmaer

8.2.1. Fimaerne fælder træerne

8.2.2. Suspendere aftaler pga. forfalskning af underskifter

8.3. Vold mellem småbønder og store plantage ejere, er ved at være almindeligt i Amazonas

8.3.1. Store landejere forsøger at skubbe småbønderne væk fra deres jord

8.3.1.1. 2002 -2004 fordubles.

9. Hvordan udnyttes regnskoven bæredygtigt?

9.1. Oprindeligt folk bruger regnskoven

9.1.1. jagt, fiskeri, landbrug og indsamling af skovprodukter

9.2. Fælder håndboldbane størrelse i ring

9.2.1. Går i arv

10. Agroforestry

10.1. Engelsk udtryk

10.1.1. betyder bærerdygtig landbrug

10.2. Foregår uden store maskiner eller afbrænding

10.2.1. det er dyrere og bliver sjældent gjort

10.3. For bønder en stabil indtægtskilde

10.4. Bønder lader brugbart træer og planter stå

10.4.1. Bonus ved dette system

10.4.1.1. vedligeholder skovsystemerne og jodbunden og den biologiske mangfoldighed

10.4.2. tæt på sekundær og primær skov = arter og fortsættes med at trives

10.4.3. Frø fra de oprindelige træer bevares i jorden

10.4.3.1. Næste generation af sekundær træer

11. Mærkningsordninger

11.1. markedet regulerer regnskovsfældningen

11.1.1. kun bæredygtigt givet et catafikat

11.2. Internationalt et problem

11.2.1. hvad er bæredygtigt?

11.2.2. bæredygtighed forklares forskelligt

11.3. mest udbredt er FSC-ordning

11.3.1. Forest Stewardship Council

11.3.2. meget opbakning

11.3.2.1. men nok fra befolkningen?

11.3.2.2. meget fra viksomheder og organisationer

11.4. Skal være mere komplekse

11.4.1. træ sælges ofte illegalt