Evaluering, statistik og sandsynlighed

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Evaluering, statistik og sandsynlighed af Mind Map: Evaluering, statistik og sandsynlighed

1. CAS - Programmer

1.1. Geogebra

1.2. Excel

1.3. Google Sheets

1.4. Wordmath

2. Evaluering

2.1. Evalueringsformer

2.1.1. Selvevaulering

2.1.2. Fremlæggelse

2.1.3. Brev til mormor

2.1.4. Makkerevaluering

2.1.5. Gruppeevaluering

2.2. Formativ evaluering

2.2.1. Test

2.3. Summativ evaluering

2.3.1. Test

3. Beskrivende statistik

3.1. Hyppighed

3.1.1. Hvor tit gentager det sig?

3.1.2. Kumuleret hyppighed

3.2. Frekvens

3.2.1. Hvor mange procent af 100?

3.2.2. Kumuleret frekvens

3.3. Diskriptorer

3.3.1. Median

3.3.2. Middeltal/gennemsnit

3.3.3. Typetal

3.4. K - percentil

3.4.1. 25-percentilen

3.4.1.1. Nedre kvartil

3.4.2. 75-percentilen

3.4.2.1. Øvre kvartil

3.5. Observationssæt

3.5.1. Mindsteværdien

3.5.1.1. Laveste observation

3.5.2. Størsteværdien

3.5.2.1. Største observation

3.5.3. Variationsbredden

3.5.3.1. Forskel på mindste- og største værdi

3.5.4. Kvartilafstand

3.5.4.1. Forskel på nedre og øvre kvartil

3.6. Kontinuerte data

3.7. Grupperede data

3.7.1. Intervaller

3.8. Boxplot

3.8.1. Mindsteværdi

3.8.2. 1 kvartil (nedre)

3.8.3. Medianen

3.8.4. 3 kvartil (øvre)

3.8.5. Størsteværdi

4. Statistik

4.1. Regression

4.1.1. Lineær

4.1.1.1. y = ax + b

4.1.2. Eksponentiel

4.1.2.1. y = b*a^x

4.1.3. Potensvækst

4.1.3.1. y = b *x^ a

4.2. Diagrammer

4.2.1. Histogram

4.2.2. Boxplot

5. Sandsynlighed

5.1. Kombinerede sandsynligheder

5.2. Chancetræ

5.3. Tælletræ

5.4. Betinget sandsynlighed

5.5. Biominalfordeling

5.6. Chance

5.7. Kombination

5.8. Varians

5.9. Betinget sandsynlighed

5.10. Spredningsbredden

6. Principper

6.1. Additionsprincippet

6.1.1. Enten eller princippet

6.2. Mulitiplikationsprincippet

6.2.1. Både og princippet

7. Hypergeometriske fordeling

7.1. Spredning

7.2. Varians

7.3. Stikprøve

7.4. Dubletter

7.5. Kombination

7.6. Population

7.7. Normalfordelingen

7.8. Konfidensinterval

7.9. Estimater

7.10. Skjulte fejl

7.11. Repræsentationer

7.12. Systematiske fejl