Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kinematika 3R af Mind Map: Kinematika 3R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Základní pojmy

3.2. Skládání pohybů

3.3. Rovnoměrný přímočarý pohyb

3.3.1. Rychlost

3.3.2. Dráha a trajektorie

3.3.3. Grafy závislosti

3.4. Rovnoměrně zrychlený pohyb

3.4.1. Zrychlení

3.4.2. Rychlost

3.4.3. Dráha

3.4.4. Grafy závislosti

3.5. Rovnoměrný pohyb po kružnici

3.5.1. Dostředivé zrychlení

3.5.2. Polární souřadnice

3.5.2.1. Úhel

3.5.2.2. Poloměr

3.5.3. Soubor veličin

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy