En syre er et stof der indeholder hydrogen-ioner (H+) der kan fraspaltes

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
En syre er et stof der indeholder hydrogen-ioner (H+) der kan fraspaltes af Mind Map: En syre er et stof der indeholder hydrogen-ioner (H+) der kan fraspaltes

1. Stærke og svage syrer

1.1. Stærke: Svovlsyre H2SO4 Saltsyre: HCi Salpetersyre HNO3 Svage: Eddikesyre Citronsyre

2. Madsyrer og syrer i hjemmet

2.1. Citronsyrer og eddikesyrer

3. Uorganisk syrer

4. En base er er stof der indeholder hydroxid-ion (OH) og derfor kan optage en hydrogen-ion (H+) H+ + OH→ H2O

5. Opbygning : Består af positive metal-ioner og negative syrerest ioner -ioner dannes fordi atomerne vil ligne ædelgasserne.( Hovedgruppe 8). Dvs de vil have det samme antal elektroner som er ædelgas - Na→ Na+ +e-                         =NaCl Cl+e-→ cl-

6. Svovlsyre (H2SO4) : forbrænding: S + 02 -> SO2 (g) SO2 + O -> SO3 (S) H2O + SO3 -> H2SO4 (l)

7. Saltsyre (HCL): Elektriske strøm gennem saltvand: ( H2O + NeCl -> frigive Chlor (g) Chlor reagerer med hydrogen(g) så bliver der dannet HCl Hcl (g) opløses i vand og kaldes saltsyre

8. Neutralisation: h + + OH ->H2O HCl + NaOH

9. Syrere: Syrerest: saltsyre HCl Chloridion cl svovlsyre h2so4 Sulfation so24 Salpetersyre HNO3 Nitration No3 kullsyre H2co3 Carbonnation co3 Phosphorsyre H3po4 phosphate Po43

10. https://drive.google.com/drive/folders/0B_-d6rPFqcJIYVdOU0ktSXdYcHM

11. Forsøget går ud på at man skal lave saltsyre. Og hvordan ved man noget er en syre, når man måler ph værdien. Ph værdien skal være fra 0-7 før det er en syre.