Samhällsekenomi

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Samhällsekenomi af Mind Map: Samhällsekenomi

1. Konjunktioner

1.1. Svängningar i ekonomin

1.2. Högkonjuktur

1.2.1. Bättre tider

1.2.2. Folk har mycket pengar

1.2.2.1. Folk lånar mer än de sparar eftersom räntan är låg

1.2.3. Efterfrågan är stor

1.2.3.1. Mycket produceras och konsumeras

1.2.3.1.1. Värdet på pengarna minskar (Inflationen ökar)

1.2.4. Låg arbetslöshet

1.2.4.1. Offentliga sektorn får mycket skatteintäkter

1.2.5. Kan leda till lågkonjuktur

1.3. Lågkonjuktur

1.3.1. Sämre tider

1.3.2. Folk har lite pengar

1.3.2.1. Folk sparar mer än de lånar eftersom räntan är hög

1.3.3. Efterfrågan är liten

1.3.3.1. Mycket lite produceras och konsumeras

1.3.3.1.1. Värdet på pengarna ökar (Inflationen minskar)

1.3.4. Hög arbetslöshet

1.3.4.1. Offentliga sektorn får nästan inga skattepengar

1.3.4.1.1. Tvingas göra nedskärningar som att sänka löner eller sparka lärare, sjuksköterskor...

1.3.5. Kan leda till högkonjuktur

2. Finanspolitik

2.1. Drivs av finansdepartementet

2.2. Styr skatterna och bidrag

2.2.1. Lågkonjuktur

2.2.1.1. Bidragen höjs

2.2.1.2. Skatterna sänks

2.2.1.3. Folk och företag får mer pengar - Fler investerar - Ekonomin sätts igång

2.2.2. Högkonjuktur

2.2.2.1. Bidragen sänks

2.2.2.2. Skatterna höjs

2.2.2.3. Folk och företag får mindre pengar - Färre investerar - Inflationen sänks

2.3. Motverkar konjuktursvängningar

3. Penningspolitik

3.1. Drivs av Riksbanken

3.2. Reporäntan styr

3.2.1. Lågkonjuktur

3.2.1.1. Räntan sänks

3.2.1.2. Uppmanar folk att låna och börja investera istället för att spara

3.2.2. Högkonjuktur

3.2.2.1. Räntan höjs

3.2.2.2. Uppmanar folk att spara istället för att låna och konsumera

3.3. Försöker jämna ut konjukturerna och hålla inflationen runt 2%

4. Globalisering

4.1. Spridning av --- över världen

4.1.1. Varor & Tjänster

4.1.2. Information

4.1.3. Ideologier

4.1.4. Folk

4.2. -+

4.2.1. Nackdelar

4.2.1.1. Företag utnyttjar fattiga länders naturresurser och arbetare

4.2.1.1.1. Folk får dåliga arbetsvilkor och dålig lön

4.2.1.1.2. Det finns inga resurser kvar till de som bor där

4.2.1.2. Billiga varor leder till att flera konsumerar och mer produceras

4.2.1.2.1. Ökad miljöförstöring

4.2.1.2.2. Ökat ohållbart utnyttjande av naturresurser

4.2.1.3. Små företag kan inte konkurrera med stora företag i låglöneländer

4.2.1.4. Fabriker i västvärlden stängs eftersom det kostar för mycket att producera där

4.2.1.4.1. Folk förlorar sina jobb där

4.2.1.5. Skillnaden mellan samhällsskikten ökar

4.2.1.5.1. Rika blir rikare, fattiga blir fattigare

4.2.1.5.2. Det politiska läget blir oroligt

4.2.1.6. Illegal handel mellan länder ökar

4.2.1.6.1. Tex. Drog och människohandel

4.2.2. Fördelar

4.2.2.1. Teknik, varor och andra bra grejer sprids

4.2.2.1.1. Höjer levnadstandarden

4.2.2.2. Många i fattiga länder får jobb

4.2.2.2.1. Blir rikare/mindre fattiga

4.2.2.3. Fler får råd med olika varor och tjänster eftersom de blir billigare

4.2.2.3.1. Fler får tillgång till mat, vatten, internet...

4.2.2.4. Enklare att flytta till ett annat land

4.2.2.4.1. Möjligt att fly från dåliga omständigheter som krig, brist på jobb eller brist på utbildning

4.3. Multinationella företag

5. Finanskrisen

5.1. 2007-2008

5.2. Det blev (för) enkelt att ta stora lån i USA

5.2.1. Många tog bolån och köpte dyra hus

5.2.1.1. Det börjades bygga massa nya hus, och då sjönk huspriserna

5.2.1.1.1. De som hade tagit lån kan inte sälja sina hus eftersom priserna sjönk

5.3. Europeiska banker investerade i Amerikanska

6. HDI

6.1. Human Development Index

6.2. Välstånd

6.2.1. BNP per capita

6.2.2. Livslängd

6.2.3. Utbildning

7. BNP per capita

7.1. Bruttonationalprodukt

7.2. Värdet på allt ett land producerar

7.2.1. Delat på antalet invånare

7.3. Inte riktigt bra

7.3.1. Skillnaden mellan rika och fattiga kan vara stor

7.3.1.1. Många kan ha det dåligt fast värdet är högt

8. Strukturförändring

8.1. Jordbruksamhälle --> Industrisamhälle

8.2. Skyndas på genom globaliseringen

9. Ekonomiska kretsloppet

10. Inflation är dåligt för att...

10.1. Sparade pengar förlorar i värde, vilket gör sparandet man har gjort meningslöst

10.2. Svenska varor blir dyrare

10.2.1. Export minskar