Atmosfærisk luft

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Atmosfærisk luft af Mind Map: Atmosfærisk luft

1. Gasser

1.1. Oxygen

1.1.1. O2

1.1.1.1. 2 arme= valensen 2 (mangler 2 elektroner i den yderste skal)

1.1.2. Tænder en glød

1.1.2.1. brændnærende

1.2. Hydrogen

1.2.1. H2

1.2.1.1. 1 arm= valensen 1 (den vil gerne smide sine elektron, så den kun har kernen tilbage)

1.2.2. Det eksploderer/hyler

1.3. Nitrogen

1.3.1. N2

1.3.1.1. 3 arme= valensen 3 (vil gerne have 3 elektroner mere i den yderste skal)

1.3.2. Slukker glødepinde---> får CO2 indikatoren til at beholde sin rødefarve

1.4. Kuldioxid

1.4.1. CO2

1.4.1.1. Kul har 4 arme= valensen 4 (vil enten smide eller samle 4 elektroner i sin yderste skal)

1.4.2. Slukker glødepinden---> får CO2 indikatoren til at skifte farve fra rød->gul.

2. Fremstilling

2.1. Hydrogen

2.1.1. vand i elektrolyse-kar

2.1.1.1. syre på metal

2.1.1.2. HCl + Mg --> H2^ (fiser op i luften) + MgCl2

2.1.2. H2O ---> H2 + O2 (ved hjælp af strøm)

2.1.3. Eller andre syre i elektrolysekar (eddikesyre, salpetersyre osv.

2.2. Oxygen

2.2.1. H2O2 + MnO2 --> H2O +MnO + O2

2.3. Nitrogen

2.3.1. Må ikke laves

2.4. CO2 (kuldioxid)

2.4.1. Syre + kalk

2.4.1.1. HCL + CaCO3 --> CaCL2 + CO2 + H2O

2.4.2. Afbrænding af træ/olie/kul/knækbrød

2.4.2.1. Al afbrænding kræver O2 - brændt jern er altså Fe + O2 -->FeO (blå belægning)

3. Miljø

3.1. CO2

3.1.1. Drivhuseffekten

3.2. O2

3.2.1. Ånder med 20%

3.3. H2

3.3.1. Findes faktisk ikke

3.4. N2

3.4.1. Kvælstof

3.4.1.1. 80%

3.4.1.1.1. Ikke giftig

3.4.2. NPK-gødning

3.4.2.1. N=nitrogen

3.4.2.2. P=Phosphor

3.4.2.3. K= Kalium

3.4.2.4. Nitrogen i vand

3.4.2.4.1. Blå børn (blå hud pga. iltmangel)

4. Vægt

4.1. Unit (gram for at få et mol)

4.2. En mol = 600.000.000.000.000.000.000.000

4.2.1. ( 27 nuller)

4.3. En mol kul vejer 12 g

4.4. En mol Oxygen vejer 16 g

4.5. Hvis jeg skal lave kuldioxid (CO2) skal jeg tage 12 g kul og 32 gram oxygen ( 32 gram Oxygen fordi der skal to Oxygen til CO2)