El meu ple

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
El meu ple af Mind Map: El meu ple

1. INTERNET

1.1. Continguts

1.1.1. Viquípedia

1.1.2. Wikipèdia

1.2. Cercadors

1.2.1. Google

1.2.2. Yahoo

1.3. Xarxes socials

1.3.1. Facebook

1.3.2. Twitter

2. Transforació d'informació

2.1. Mapas Conceptuals

2.1.1. Mindmeister

2.2. Multimedia

2.2.1. Video

2.2.1.1. QuickTime Player( Mac)

2.2.2. So

2.2.2.1. Audacity

2.2.3. Jocs

2.2.3.1. Amb programació

2.2.3.1.1. Scratch

2.2.4. Animació

2.2.4.1. Goanimate

2.3. Google apps

2.3.1. Google Drive

2.4. Presentacions

2.4.1. Power Point

2.4.2. Prezi

3. Com Comparteixu la Informació

3.1. Pagines web

3.1.1. Google sites

3.2. Marcadors Socials

3.2.1. Diigo

3.3. Creadors d'apps

3.3.1. AppMakr

3.3.2. Appinventator

3.4. Piassarres digitals

3.4.1. Activinspare