Evolutionens begreber

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Evolutionens begreber af Mind Map: Evolutionens begreber

1. Darwins evolutions teori

1.1. det sker ved hjælp fra naturlig selektion

2. Naturlig selektion

2.1. forandre sig på den naturlige måde, man kan tage menneskets lilletå som et rigtigt godt eksempel. Den bruger vi ikke mere, så den vil langsomt "uddø" så måske om 1. mia. år vil menneskerne være uden lilletå.

3. Prokayot

3.1. En celle uden cellekerne.

4. En- og flercellede

4.1. Encellede organismer er fx bakterier. Mennesker er fx flercellede organismer. Man ved ikke med 100% hvordan nogle blev flercellede. Men en teori er, at de ikke slap hinanden under celledelingen => flercellede organsime.

5. Meiose

5.1. Når vi formerer os, er det ved meiose. Det er altså kønnet formering.

6. Den naturlige selektion

6.1. De dyr og planter der klare sig best overlever og kan vidergive deres gener. Hvis naturen var den samme år efter år ville det altid være de samme der overlevede.

7. Arter

7.1. En art er noget med helt specifikke egenskaber, som ikke kan danne afkom med andre. Fx er katte en art. - Inden for katte er der bare underarter af katte.

8. Stamform

8.1. Den organisme, som nye arter udvikler sig fra.

9. Mutation

9.1. Er grunden til vi ændre os. Altså en tilfældig ændring i cellens DNA.

9.1.1. Det fx. derfor nogle har blå øjne.

10. Hydrobid

10.1. Når to forskellige arter prøver at formere sig vil de får et sterilt afkom. Og den unge vil ikke kunne formere sig, den vil bare blive gammel og dø eller blive spist. Det er en naturlov. Afkommet kaldes en hydrobid.

11. Underarter

11.1. Inder for en art kan der være underarter. Fx. er der flere hunderacer. Der er både unde-arter inden for dyr og planter.

12. Evolution

12.1. Sker gennem de arvelige egenskaber, gennem mange generationer, så det er ikke noget der bare kan ske hen over en generatioen.

12.1.1. Arven

12.1.1.1. Nyútidsmennesket har arvet flere ting fra forskellige dyr som var udviklet tideligt i evolutionen, fx. evnen til at optage ilt.

12.1.2. DNA

12.1.2.1. Ved hjælp af DNA kan vi i fossiler finde ud af hvor de stammede fra, hvilke slags mennesker der har været gennem tiden, og hvordan mennesket har udbredt sig i verden.

12.2. Mennesket udvikler sig stadig.

13. Specialisering

13.1. fx. paddernes æg fik skaller - benene blev kraftigere - deres tænder blev mere specialiserede - kroppene varme konstant varme - pattedyrene kom til verden.

13.1.1. Homo Erectus var den første menneskeart der begyndte at sprede sig ud fra Afrika.

13.1.1.1. De levede for indtil 200.000 år siden. Efter dette blev den art vi tilhører til. - Homo sapiens. Denne art havde anderledes tandsæt, hjernekasse og kortere arme.

13.1.1.1.1. I vores art udskiftes atomerne heletiden fordi vi spiser og drikker varieret, og skal have noget ud igen.

13.1.2. Det menneske vi er i dag stammer fra Etiopien, nogen udviklede sig til det menneske vi er i dag, og andre udviklede sig til chimpanser, gorillaer, gibboner og orangutanger

13.1.2.1. Der hár levet andre arter, som fx. Neandertalerne men de uddøde for 30.000 år siden.

13.1.2.1.1. To forskellige menneskearter kunne ikke få "børn" sammen. Dog er homo sapiens og neandertalerne en undtagelse.

13.1.2.2. Inden for Homo Sapiens har vi også forskellige racer, fx- med hudfarver og hårfarve.

14. Kunstig selektion

14.1. Man kan få hjælp til at få børn ved hjælp af sæddonor.

14.1.1. Der findes doner der er fædre til 400 børn.

15. Genmanipulation

15.1. Ændre ved generne