Konkurrence

Noter til afsætning 2014-2015.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Konkurrence af Mind Map: Konkurrence

1. 1. Markedsafgrænsning

1.1. Man er nødt til at definere et marked, før man kan undersøge konkurrenter. Et marked er kendetegnet ved fire forhold:

1.2. Et produkt eller en gruppe af produkter

1.3. Udbydere (virksomhederne)

1.4. Efterspørgere (kunderne)

1.5. Geografisk afgrænset område

2. 3. Konkurrencemæssige positioner

2.1. Fastlægges primært ud fra virksomhedens markedsandel. Oftest vil der være én markedsleder, én eller få markedsudfordrere´, én eller flere markedsfølgere og flere eller mange markedsnichere.

2.1.1. Markedsleder (typisk en stor virksomhed)

2.1.1.1. Typisk for markedslederen:

2.1.1.1.1. Først med nye produkter

2.1.1.1.2. Intensiv distribution

2.1.1.1.3. Stor reklameindsats

2.1.1.1.4. Vil forsvare sin position på markedet

2.1.2. Markedsudfordrer (typisk næststørste udbyder på området)

2.1.2.1. Typisk for markedsudfordreren:

2.1.2.1.1. Angreb på markedslederen

2.1.2.1.2. Angreb på andre konkurrenter

2.1.3. Markedsfølgeren (typisk en fredelig konkurrent)

2.1.3.1. Typisk for markedsfølgeren

2.1.3.1.1. Tilpasse sig markedet

2.1.3.1.2. Efterligne konkurrenterne

2.1.3.1.3. Forbedre tidligere udgaver af produktet

2.1.3.1.4. Ofte lavere pris

2.1.4. Markedsniche (typisk specialiseret i af betjene en lille, bestemt del af markedet)

2.1.4.1. Typisk for markedsnichen

2.1.4.1.1. Ses ikke rigtigt som en konkurrent

2.1.4.1.2. Enten stærkt differentierede produkter til høj pris eller deciderede lavprisprodukter

3. 2. Konkurrentidentifikation

3.1. Mange virksomheder arbejder på flere markeder. I nogle tilfælde vil der være de samme konkurrenter på forskellige markeder, og andre gange kan der være helt andre konkurrenter på et andet marked.

3.1.1. Konkurrencetragtmodellen

3.1.1.1. Når man skal lave en konkurrentanalyse er det en forudsætning at man kender konkurrenterne, man bruger begreberne SNÆVER KONKURRENCE og BRED KONKURRENCE

3.1.1.1.1. Snæver konkurrence

3.1.1.1.2. Bred konkurrence

3.1.2. Markedsandele

3.1.2.1. Virksomheden skal kunne måle sig med sine konkurrenter. En markedsandel er et udtryk for, hvor stor en andel af den samlede efterspørgsel på markedet, den enkelte virksomhed dækker.

3.1.2.1.1. Fastslå markedsstørrelsen

3.1.2.1.2. Beregn markedsandel

3.1.3. Præferencer på markedet

3.1.3.1. En præference er, hvis forbrugerne foretrækker én bestemt vare frem for en anden.

3.1.3.1.1. Homogent marked

3.1.3.1.2. Heterogent marked

3.1.4. Konkurrentreaktioner

3.1.4.1. Det er ofte nødvendigt at vurdere, hvordan konkurrenterne vil reagere, hvis du for eksempel lancerer et nyt produkt.

3.1.4.1.1. Kan konkurrenten reagere?

3.1.4.1.2. Vil konkurrenten reagere?

4. 4. Konkurrentanalyse

4.1. Konkurrentovervågning

4.1.1. Løbende proces, hvor man overvåger konkurrenterne, for eksempel hvis man skal ind på et nyt marked, er det vigtigt at vide, hvad konkurrenternes metoder er.

4.1.1.1. Hvilke konkurrenter skal indgå?

4.1.1.2. Hvad skal der fokuseres på?

4.2. Konkurrentanalyse

4.2.1. Ofte i forbindelse med en bestemt situation, hvor formålet er at fremskaffe relevante informationer om konkurrenterne.

4.2.1.1. Eksempel på emner, der kan indgå i en konkurrentanalyse

4.2.1.1.1. Firmanavn og adresse

4.2.1.1.2. Omsætning og indtjening

4.2.1.1.3. Markedsandel

4.2.1.1.4. Målgruppe(r)

4.2.1.1.5. Stærke og svage sider

4.2.1.1.6. Strategier

4.2.1.1.7. Marketingmix

4.2.1.1.8. Forventninger til kommende handlinger

4.2.1.1.9. Modtræk (hvilke og hvor hurtigt)

5. 5. Positionering

5.1. Det er vigtigt, at virksomheden differentierer sig fra konkurrenterne. En positionering er den placering, virksomheden/produktet har i målgruppens bevisthed. Forbrugerne husker gennemsnitligt mellem 3 og 7 mærker inden for hver varegruppe.

5.1.1. Top-of-mind

5.1.1.1. "På første række" i bevistheden hos forbrugerne.

5.1.2. Unique selling proposition (USP)

5.1.2.1. Unikt produkt

5.1.2.2. Svært at efterligne

5.1.2.3. Kan eventuelt tages patent på produktet

5.1.2.4. Produktet skal have en egenskab (gerne en meget betydningsfuld en)

5.1.3. Emotional selling proposition (ESP)

5.1.3.1. Værdier

5.1.3.2. Holdninger

5.1.3.3. God stemning omkring produktet

5.1.4. Me-too

5.1.4.1. Konkurrere ofte på prisen

5.2. Positioneringskort

5.2.1. En måde hvorpå man kan få et indblik i, hvor man ligger i forhold til konkurrenterne, set fra målgruppens/forbrugernes synsvinkel.