FAGLIG LÆSNING 7. KLASSE - LÆSETEKNIKKER

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
FAGLIG LÆSNING 7. KLASSE - LÆSETEKNIKKER af Mind Map: FAGLIG LÆSNING 7. KLASSE - LÆSETEKNIKKER

1. Læringsmål

1.1. • Er i stand til at fortælle om, hvad 5-5-5 træning er

1.2. • Kan forklare hvordan man ”spurte-læser”

1.3. • Har en forståelse for hvad skimning er og kan forklare de 5 skimmemåder

1.4. • Kan benytte skimmeteknikkerne og samtidig kunne berette om indholdet i teksterne i en skønlitterær tekst

1.5. • Er opmærksom på at overskrifter, kursive ord, understregninger, store bogstaver, tal og lange ord – er ord der oftest er fremhævet i en tekst og ”nemme at fange” ved skimningen.

1.6. • Er i stand til at kunne forklare, hvad orienteringslæsning er

2. Succeskriterier

2.1. • Med egne ord kan forklare, hvorfor man spurte-læser og hvilken effekt det har i den efterfølgende læsning

2.2. • Med egne ord kan forklare, hvad 5-5-5 læsning er samt hvad denne strategi kan bidrage med

2.3. • Med egne ord kan forklare, hvad skimning er • Er i stand til at kunne tegne de 5 skimmemetoder og forklare, hvilken metode(r) der passer bedst til dem.

2.4. • Kan navnegive de 5 skimmemetoder

2.5. • kan skimme en skønlitterær tekst (2-3 sider) og berette kort om indholdet til sidekammeraten

2.6. • kan forklare hvordan ord med kursiv, overskrifter, understregninger, store bogstaver etc. Er nemme at fange ved en skimmning samt forklare hvilken betydning disse ord ofte har for tekstens indhold

2.7. • med egne ord er i stand til, at forklare hvad orienteringslæsning er

3. Organisationsformer og didaktiske overvejelser

3.1. - Eleverne arbejder i teams og individuelt - der begrænses så vidt mulig fælles undervisning fra læreren.

3.2. - Eleverne arbejder målrettet med de opstillede læringsmål og succeskriterier samt de tilhørende evalueringsark for metoden som selvevaluerende.

3.2.1. Der arbejdes ligeledes med feed back modellen;

3.2.1.1. Feed Up - Hvor skal jeg hen? Hvad er det jeg skal lære? (Læringsmålene)

3.2.1.2. Feed Back - Hvor er jeg lige nu i min læreproces - hvad ved jeg i forvejen om emnet?

3.2.1.3. Feed Forward - Hvad er mit næste skridt? Hvad skal jeg bruge min nye viden til og hvordan kan jeg bruge den fremadrettet?

3.3. - Eleverne arbejder med en præsentation til skole/hjem samtalerne, hvor de præsentere deres arbejde med læsehastigheden, læringsmålene samt evalueringsarkene for arbejdet. (Se video fra Skoletube)

3.3.1. Evalueringsarkene

3.3.1.1. Elevens refleksioner FØR lektionen

3.3.1.2. Elevens refleksioner EFTER lektionen

4. Ny Nordisk Skole

4.1. Hvordan kan man bevare det lærende fællesskab, når eleverne arbejder mod individuelle mål?

4.1.1. http://emunns.wordpress.com/2014/09/27/malstyret-undervisning-3-det-laerende-faellesskab/?blogsub=confirming#subscribe-blog

4.2. EMU Ny Nordisk Skole

4.2.1. https://emunns.wordpress.com/?s=m%C3%A5lstyret+undervisning

4.3. Filmkompagniet

4.3.1. http://www.filmkompagniet.dk/dk/maalstyr.html