FAGLIG LÆSNING 7. KLASSE - LÆSEHASTIGHED

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
FAGLIG LÆSNING 7. KLASSE - LÆSEHASTIGHED af Mind Map: FAGLIG LÆSNING 7. KLASSE - LÆSEHASTIGHED

1. Læringsmål

1.1. • Være i stand til at forklare begrebet fiksation

1.2. • Forstår hvordan man kan udregne sin læsehastighed pr. minut

1.3. • Er i stand til at bruge sin læsehastighed til regulering af sin læsestrategi

1.4. • Er i stand til at bruge sin læsehastighed til regulering af sin læsestrategi

1.5. • Kender til det antal ord pr. minut der er ”normalt”

1.6. • Kan forklare hvad et fartkort er og hvordan det bruges

1.7. • Kan forklare hvad et fartkort er og hvordan det bruges

1.8. • Har en forståelse af, hvilken indflydelse forhåndsviden og interesse har på læsehastigheden

1.9. • Er i stand til at kunne forklare, hvorfor en tekst med mange informationer kan have indflydelse på læsehastigheden

2. Succeskriterier

2.1. • Kan forklare begrebet fiksation med egne ord

2.2. • Kan forklare hvordan man regner sin læsehastighed ud

2.3. • Er opmærksom på sin læsehastighed og ved, hvordan man kan presse sig selv til et hurtigere tempo

2.4. • Er i stand til at fortælle, hvad det ”normale” antal ord pr. minut er

2.5. • Kan vise og forklare hvad et ”Fartkort” er samt hvordan det bruges.

2.6. • Er i stand til at kunne forklare, hvorfor forhåndskendskab til teksten er en fordel

2.7. • Er i stand til at kunne forklare, hvorfor interessen for emnet gør teksten lettere at læse

2.8. • Kan forklare hvorfor en tekst med mange informationer kan være svær at læse og derved have betydning for hastigheden

3. Organisationsformer og didaktiske overvejelser

3.1. - Eleverne arbejder i teams og individuelt - der begrænses så vidt mulig fælles undervisning fra læreren.

3.2. - Eleverne arbejder målrettet med de opstillede læringsmål og succeskriterier samt de tilhørende evalueringsark for metoden som selvevaluerende.

3.2.1. Der arbejdes ligeledes med feed back modellen;

3.2.1.1. Feed Up - Hvor skal jeg hen? Hvad er det jeg skal lære? (Læringsmålene)

3.2.1.2. Feed Back - Hvor er jeg ligenu i min læreproces - hvad ved jeg i forvejen om emnet?

3.2.1.3. Feed Forward - Hvad er mit næste skridt? Hvad skal jeg bruge min nye viden til og hvordan kan jeg bruge den fremadrettet?

3.3. - Eleverne arbejder med en præsentation til skole/hjem samtalerne, hvor de præsentere deres arbejde med læsehastigheden, læringsmålene samt evalueringsarkene for arbejdet. (Se video fra Skoletube)

3.3.1. Evalueringsarkene

3.3.1.1. Elevens refleksioner FØR lektionen

3.3.1.2. Elevens refleksioner EFTER lektionen