SWOT Sociala Medier: för mig

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
SWOT Sociala Medier: för mig af Mind Map: SWOT Sociala Medier: för mig

1. Styrkor

1.1. Möjliggör att ansluta och följa andra personer och grupper oavsett geografiskt avstånd.

1.2. Det är lätt att registrera sig.

1.3. Att bli och vara medlem är gratis.

1.4. Gör det enkelt att skapa och starta konversation.

1.5. Möjliggör att bygga ett långvarit nätverk.

1.6. Sprider information snabbt om nyheter, trender mm.

1.7. Det är lätt att få mycket publicitet.

1.8. Enkelt att visa sina intressen och konversera med andra som har samma/liknande.

1.9. Det är möjligt att kunna marknadsföra sig själv, jag väljer vad som visas.

2. Risker

2.1. Det är viktigt att vara medveten om risker så som dataintrång eller informationsläckor.

2.2. Integritet kan skadas.

2.3. För mycket delning av material kan ha motsatt effekt, att ens vänner/följare tröttnar.

3. Svagheter

3.1. Kräver närvaro i flera av de olika mediekanalerna.

3.2. Det är svårt att dra en gräns för vad som är privat/personligt.

3.3. Kräver tid och ansträngning för att dela material som är intressant och mottages väl (med "likes" eller "retweet").

3.4. Nästan tvång att delta i vissa konversationer, till exempel för att yttra en ståndpunkt.

3.5. Misstag kan synas väl och även ifall det tas bort, så kan det redan ha lästs/spridits.

4. Möjligheter

4.1. Möjliggör skapande och deltagande i olika konversationer och intressegrupper.

4.2. Gör det enkelt att följa och utbyta information.

4.3. Enkelt att skapa nya kontakter.

4.4. Om man lyckas markandsföra sig själv på ett bra sätt, kan detta medföra till exempel ett jobberbjudande eller öppna andra dörrar.