Stoffers egenskaber

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Stoffers egenskaber af Mind Map: Stoffers egenskaber

1. Syre/base

1.1. Syre

1.1.1. Molekyle eller ion der kan afgive et hydron

1.1.2. Sikkerhedsregel ved fortynding - vand i syre det kan bliv dyre, men syre i vand det kan gå an

1.2. Base

1.2.1. Optager hydron

1.2.2. Stærkt ætsende

1.2.3. Indeholder OH- (minus) grupper

1.3. pH

1.3.1. Bestemmer surhedsgraden

1.3.2. pH under 7 = sur, pH 7 = neutral, pH over 7= basisk

1.3.3. Vand kan optræde både som syre og base

1.3.4. pH = - (log H3O+)

1.4. Titrering

1.5. Neutralisering - syre og baser kan neutralisere hinanden

2. Grundstoffer

2.1. Bohrs atommodel

2.1.1. Kerne og skaller

2.2. Tilstandsformer

2.2.1. Gas

2.2.2. Væske

2.2.3. Fast stof

3. Periodesystemet

3.1. Grupper

3.1.1. 1-2, 13-18 = hovedgrupper

3.1.1.1. Grp 1 - H = alkalimetaller

3.1.1.2. Grp 17 = halogener

3.1.1.3. Grp 18 = Ædelgasser

3.1.2. 3-12 = undergrupper

3.1.2.1. Metaller

4. Ioner og ionforbindelser

4.1. Ionforbindelsers egenskaber

4.1.1. Ionbindinger

4.1.2. Iongitter

4.1.3. Opløsning af ionforbindelser er elektriskledende

4.2. Optagelse eller fraspaltning af elektron

4.2.1. Fraspaltning = Positiv ion

4.2.2. Optagelse = negativ ion

4.2.3. Ionladning

4.3. Navne endelser

4.3.1. Simple ioners navneendelse = id

4.3.2. Sammensatte negative ioners navneendelse = at

4.3.3. Grundstoffer der danner flere forskellige oxygenholdige ioner - navneendelse = it (angiver lavere oxygenindhold

5. Bindinger

5.1. Kovalente

5.2. Ionbindinger = Mellem elektriske ladninger

5.3. Dobbeltbindinger

5.4. Tripelbindinger

5.5. Polære bindinger

5.5.1. Hydrofile

5.6. Upolære bindinger

5.6.1. Hydrofobe

6. Mængdeberegning

6.1. Densitet =Massefylde, en temperaturafhængig konstant

6.2. Formelmasse

6.3. Stofmængde

6.4. Molarmasse

7. Blandinger

7.1. Homogene = ensartede

7.2. Heterogene = Flere homogene dele

7.3. Mættede

7.4. Umættede

8. Redoxreaktioner

8.1. Der sker ændring i oxidationstal

8.2. Der sker en overførelse af en elektron

8.2.1. Oxidation

8.2.2. Reduktion

8.3. Der optages eller afgives et oxygen