Biologi 7. klasse årsplan frem til uge 44 - 2014

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Biologi 7. klasse årsplan frem til uge 44 - 2014 af Mind Map: Biologi 7. klasse årsplan frem til uge 44 - 2014

1. "Hvad ved jeg om livet"

1.1. Læringsmål

1.1.1. - Kan forklare, hvad begrebet biologi omhandler.

1.1.2. - Kan redegøre for, hvor de støder på biologi i deres dagligdag.

1.1.3. - Kan redegøre for nogle erhverv, der benytter sig af biologisk viden.

1.1.4. - Kan præsentere og argumentere for sine valg i forhold til "Hvad der er levende"

1.1.5. - Kan bruge og indtænke deres viden i en Prezi-præsentation samt omformulere den til en Go-animate præsentation.

1.2. Succeskriterier

1.2.1. Når eleven kan definere og forklare ordet "Biologi"

1.2.2. Når eleven overfor sidekammeraten kan redegøre for mindst 2 erhverv, der benytter sig af biologisk viden.

1.2.3. Når eleven kan forklare sidekammeraten, hvornår de støder på biologi i deres hverdag,

1.2.4. Når eleven kan præsentere og argumentere for sine definitioner via sin Prezi præsentation.

1.2.5. Når eleven kan omsætte sin viden i en Go-animate præsentation.

2. "En model af cellen"

2.1. Læringsmål

2.1.1. - Kan anvende et mikroskop til at se på celler.

2.1.2. - Kan forklare forskelle mellem en plante- og en dyrecelle med udgangspunkt i en hjemmelavet model.

2.1.3. - Kan redegøre i grove træk for følgende organellers funktion og placering: cellekerne, mitokondrier, ribosomer, grønkorn, cellevæg, cellemembran.

2.2. Succeskriterier

2.2.1. - Eleven kan anvende et mikroskop til, at se på celler i.

2.2.2. - Eleven har kendskab til indstillingerne for mikroskopet samt hvilken væske og underlag, som er vigtigt i den forbindelse

2.2.3. - Eleven kan tegne en plantecelle og navngive de forskellige dele med udgangspunkt fra modellen på biologifaget.dk

2.2.4. - Eleven kan tegne en dyrecelle og navngive de enkelte dele udgangspunkt fra modellen på biologifaget.dk

2.2.5. - Eleven kan redegøre for organellernes funktion.

3. Organisationsformer og didaktiske overvejelser

3.1. - Eleverne skal præsentere deres viden om emnerne i Prezi eller Mindmeister samt lave en Go-animate film om et af emnerne.

3.2. - Eleverne arbejder målrettet med de opstillede læringsmål og succeskriterier samt de tilhørende evalueringsark for metoden som selvevaluerende.

3.2.1. Der arbejdes ligeledes med feed back modellen;

3.2.1.1. Feed Up - Hvor skal jeg hen? Hvad er det jeg skal lære? (Læringsmålene)

3.2.1.2. Feed Back - Hvor er jeg ligenu i min læreproces - hvad ved jeg i forvejen om emnet?

3.2.1.3. Feed Forward - Hvad er mit næste skridt? Hvad skal jeg bruge min nye viden til og hvordan kan jeg bruge den fremadrettet?

3.2.1.3.1. Feed Back - Hvor er jeg ligenu i min læreproces - hvad ved jeg i forvejen om emnet?

3.3. - Vi arbejder med bevægelse i undervisningen i form af Xplore2learn løb som evaluering og supplering til den selvevaluerende elev, hvor eleverne er med til at udarbejde spørgsmål i programmet. Quiz og byt bruges også fortsat afslutningsvist i undervisningen.

3.4. - Der arbejdes med Biologifaget.dk, hvor der er supplerende tekster som videolinks, statestikker, links til undersøgelser mv.

3.5. - Eleverne arbejder i teams og individuelt - der begrænses så vidt mulig fælles undervisning fra læreren.