Mentalna mapa programa

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mentalna mapa programa af Mind Map: Mentalna mapa programa

1. Generiranje niza od R trojki slučajnih brojeva <a,b,c>

2. Trojka <a,b,c>

2.1. a - vrijeme koje je proteklo od dolaska prethodnog pacijenta do dolaska pacijenta koji je trenutno u ordinaciji kod liječnika

2.2. b - vrijeme koje pacijent provede kod liječnika u ordinaciji.

2.3. c -predstavlja hitnost slučaja

2.3.1. 1. kritični slučaj

2.3.2. 2 – rizični slučaj

2.3.3. 3 – slučaj niskog rizika

2.3.4. 4 – nije hitan slučaj

3. Operacije

3.1. FrontQ(Q)

3.2. EnQueueQ(x,Q)

3.3. DeQueueQ(Q)

3.4. InitQ(Q)

3.5. IsEmptyQ(Q)

4. Implementacije

4.1. Implementacija reda pomoću cirkularnog polja

4.2. Implementacija reda pomoću pokazivača