Mellemkrigstid

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mellemkrigstid af Mind Map: Mellemkrigstid

1. Fredens konsekventer

1.1. Fredsbetingelserne var en katastrofe for Tyskland, som førte til fattigdom.

1.2. Det tyske Nazistparti havde en ide om hvem der havde dolket landet i ryggen, jøder, komonister, kapitalister.

1.3. Tyskland blev en republik, med en præsident i spidsen

1.4. Adolf Hitler var leder af Nazist partiet.

1.4.1. Han talte om hvordan Nazisterne ville genskabe tyskernes ære, og gøre Tyskland til et godt sted at leve.

1.5. 1933 stemte så mange på partiet, at det kunne overtage magten.

1.6. Hitler blev diktator.

1.7. Selvom Tyskland ikke kunne få en særlig stor hær, blev de alligevel ved med at bygge på den.

1.8. Da Hitler kom til magten, holdt Tyskland op med at betale erstatning.

1.9. Dele af landet der var afgivet efter 1. vk skulle tilbage til tyskland.

1.10. Hitler krævede mange lande, og på et tidspunkt lovede han regeringen i Frankrig og Storbritanien at han ikke ville kræve flere landområder.

1.10.1. Derfor bøjede de to stormagter sig for ham.

2. I skyggen af Tyskland

2.1. Det Var lykkedes DK at holde sig udenfor 1. vk

2.2. DK var et lille land derfor, gjaldt det om at holde sig gode venner med naboerne.

2.2.1. det var nemlig en handelsmæssig foredel af sig gode venner med Tyskland, fordi man kunne sælge vare til de krigsførende parter på begge sider.

2.2.2. man var også bange for at Hitler ville kræve Sønderjylland tilbage efter afstemningen i 1920.

2.3. Derfor inviterede DK nærmest Tyskland ind i varmen.

2.4. Det var vigtigt at Danske aviser, bøger og blade ikke kritiserede forholdene i Tyskland.

2.5. I løbet af 1930'erne blev nazisternes forfølgelse af mennesker, som de anså for fjender, mere og brutale.

2.5.1. derfor steg antallet af mennesker der ville ud af Tyskland.

2.5.2. mange rejste over grænsen til DK.

2.6. Fremmedloven bestemte, hvordan myndighederne skulle behandle folk, der flyttede til DK.

2.7. i 1938 var det klart for omverden at det nazistiske styres mål var, at tvinge jøderne ud af Tyskland.

2.7.1. Nu blev grænsen til DK helt lukket for jødiske flytninge.

3. Demokrati i krise

3.1. i 1930'erne var arbejdsløsheden i DK høj.

3.2. mange var utilfredse med parlamentarismen og det indebar at en regering måtte gå af hvis flertallet i rigsdagen krævede det.

3.3. medlemmerne af rigsdagen var valgt af befolkningen.

3.3.1. medlemmer af rigsdagen stemte imod lovforslag, der kunne gøre dem upopulære.

3.4. nogle mente at den demokratiske styreform var en fejltagelse.

3.4.1. nogle få håbede at kommunisterne ville få magten i DK.

3.5. man mente at DK burde tage ved lære af den fascistiske diktator Mussolini og Hitler

3.5.1. begge steder var der gang i produktionen, og arbejdsløsheden var stort set afskaffet.

4. Fascisme

4.1. Fascio = gruppe. På italiensk

4.2. Den fascistiske gruppe blev bl.a. dannet af Benito Mussolini i 1919.

4.3. Fascisterne ønskede en stat, hvor al magt var samlet hos lederen og staten.

4.4. I samfundet skulle alle samles til gavn for samfundet.

4.5. Modsætninger mellem arbejdere og fabriksejere skulle væk.

4.5.1. derfor forbød fascisterne både fagforeninger og arbejdsgiverforeninger

4.6. Fascister = modstandere af demokrati

4.6.1. Føreren skulle derfor ikke vælges, men i kraft af sine gerninger vise at han skulle være fører. og bedst egnet til samfundet.

4.7. nationalisme og militarisme = andre træk i facsisme

4.8. Mussolini forsøgte at genskabe Romeriget

4.8.1. Han førte en række blodige erobringskrige.