Velkommen i udskolingen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Velkommen i udskolingen af Mind Map: Velkommen i udskolingen

1. Forventninger til elever og forældre

1.1. På XXskolen har vi disse forventninger til eleverne: Du skal møde til tiden. Du skal sørge for at være forberedt og have dine bøger med. Du skal sørge for at have energi til hele skoledagen - du skal være udhvilet, have spist morgenmad og have madpakke eller penge til mad med i skole. Hvis du er fraværende, skal du selv holde dig orienteret om lektier og vigtige beskeder.

1.2. På XXskolen har vi disse forventninger til forældrene: At du tager ansvar for at eleven møder til tiden. At du tager ansvar for at eleven er udhvilet, har fået morgenmad og spiser fornuftigt i løbet af skoledagen. At du holder dig orienteret på forældreintra. At du støtter op omkring lektielæsning - fx ved at skabe gode rammer for lektielæsning. Vær opmærksom på, at lærerne ikke altid kontrollerer at lektierne er lavet.

2. Lærerne er ansvarlige for:

2.1. At informere eleverne om lektier. At give besked til forældrene, hvis der opstår mange lektieforsømmelser eller bekymrende fravær. At informere om elevernes og klassens trivsel. At informere om aktiviteter og særlige begivenheder i overbygningen.

3. Lektiehjælp

3.1. På lektier-online.dk kan du få gratis online lektiehjælp i 30-45 minutter af en lektiehjælper. Lektiehjælperne er særligt uddannede til at hjælpe. I Ungdomsskolen, som ligger i forlængelse af skoledagen, kan man få hjælp til matematik og dansk. I 9. klasse er der ligeledes oprettet prøveboostere i mange fag. Prøveboostere er specifik træning i de discipliner, der er en del af afgangsprøven. Man tilmelder sig ungdomsskoleholdene elektronisk på skolen.

4. Karakterer

4.1. Eleverne på 8. og 9. klassetrin får karakterer 3 gange årligt. Der gives karakterer i alle fag, undtagen i idræt hvor der to gange årligt gives en udtalelse. Her kan du se karakterskalaen:

5. Afgangsprøven Alle fag er potentielle prøvefag, dog ikke idræt.

6. Samtaler

6.1. Ved skole-hjem samtaler drøfter lærer, elev og forældre sammen elevens trivsel på skolen og elevens udbytte af undervisningen. Formålet med skole-hjem samtalerne er at sikre en tæt dialog mellem elev og lærer, samt at involvere eleven mest muligt i egen skolegang. Til samtalen laves ofte konkrete aftaler om elevens skolegang, og forældrenes deltagelse i skole-hjem samtalerne er vigtige for elevens læring og trivsel.

7. Ungdoms- og uddannelsesvejledning

7.1. Skolen har en vejleder tilknyttet, som deltager i planlægningen af elevens videre uddannelsesforløb. Vejlederen deltager i forældremøderne på 8. og 9. klassetrin, og er ansvarlig for at udarbejde en uddannelsesplan. Forældre er velkomne til at kontakte vejlederen (Navn)

8. Lejrskole

8.1. Lejrskole På 8. klassetrin skal eleverne på lejrskole et sted i Danmark eller nærmeste omegn. Som udgangspunkt dækkes alle udgifter af skolen.

9. Idræt

9.1. På grund af pladsmangel her på skolen, er vi så heldige at kunne benytte Åby skole og Globus1 til vores udskolingselever. Eleverne vil blive orienteret om, hvor de skal have idræt i pågældende perioder. Idræt er et fag-fag på linje med alle andre fag i skolen. Derfor skal eleverne altid være til stede i idrætstimerne. Hvis de er forhindret i at deltage, skal de have seddel med og kan i så fald fungere som praktisk hjælper i stedet. Hvis de har glemt tøj, skal de så vidt det er muligt, hente det i et frikvarter. Medmindre andet er aftalt, forventer vi, at alle deltager engagerede i undervisningen.

10. 12eren

10.1. 12’eren I kælderen under skolen ligger et fantastisk og nyt ungemiljø, som kan benyttes af 8. og 9. årgang. Der er mulighed for at tilbringe 12-pausen dernede i selskab med vennerne fra årgangen. Der er også åbent de fleste eftermiddage samt et par aftener om ugen. Som medlem af 12’eren bliver man tilbudt en række sociale arrangementer såsom 12-er-turen, koncerter, madaftener osv.

11. Fravær

11.1. Det er utrolig vigtigt, at lærerne får besked ved sygdom og fravær. Derfor forventer vi, at alle forældre husker at give besked via intra eller kontaktbogen, når eleven er syg eller fraværende. Ved fravær længere end tre dage, skal beskeden forbi kontoret.

12. Regler

12.1. Regler (mobiltlf, rygning, udgangstilladelse) Mobiltelefoner, tablets og bærbare computere skal være slukket med mindre andet er aftalt med læreren. Udgangstilladelsen??? Hvad er status? Dermed også rygning. Hvis de går udenfor skolens område, kan de gøre hvad de vil. Også ryge

13. Valghold