Årsplan for Natur og Teknik 2013/2014

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Årsplan for Natur og Teknik 2013/2014 af Mind Map: Årsplan for Natur og Teknik 2013/2014

1. August: uge 33-35

1.1. Vi undersøger Europa: Forløbet om Europa er en del af en række forløb, der handler om de syv verdensdele. I hvert forløb præsenteres en verdensdel, og der arbejdes med navnestof, der er knyttet til verdensdelen. I forløbet om Europa skal eleverne desuden arbejde med naturen, levevilkårene og turismens betydning i en række europæiske lande

2. September: uge 36-39

2.1. Webetik og digital mobning (3 dage) Hensigten med dette tværfaglige forløb om webetik og digital mobning er, at eleverne skal tilegne sig viden om brugen af forskellige it-baserede værktøjer og tage stilling til nogle af de dilemmaer, som den digitale revolution har rejst. I forløbet arbejder eleverne bl.a. med programmerne fra It-værktøjskassen.

2.2. Energi til dagligdagen (6 lektioner) Et tværfagligt forløb mellem NaturTeknikfaget.dk og Historiefaget.dk, hvor hensigten er, at eleverne får indsigt i, hvordan sammensætningen af kosten historisk set har været bestemt af forhold som tilgængelighed, dyrkningsforhold, import og opbevaring. Det anbefales, at forløbet bruges i uge 39, hvor Dansk Naturvidenskabsfestival løber af stablen. I 2013 er emnet "Energi til livet".

2.3. Krop og motion I (6 lektioner) Formålet med forløbet er, at eleverne bliver i stand til at sætte funktionerne i kroppens bevægeapparat i relation til begrebet motion. Forløbet kan bruges i forbindelse med Skolernes Motionsdag, der ligger i uge 41.

3. Oktober: uge 40-44 UGE 40 = FAGLIG FORDYBELSESUGE

3.1. Krop og motion I (6 lektioner) Fortsættelse af forløbet.

3.2. Vi undersøger - Europa (4 lektioner) Dette forløb har til hensigt at udbygge elevernes kendskab til verdensdelen Europa. Der er fokus på natur, levevilkår og turismens betydning i en række forskellige europæiske lande.

3.3. sdfgs

3.3.1. kjfdgæ

4. November: uge 45-48 UGE 47 = FAGLIG FORDYBELSESUGE

4.1. Vi undersøger - Europa (4 lektioner) Fortsættelse af forløbet.

4.2. Vejr og klima (6 lektioner) Hvad er vejr, og hvad er klima? Det er dét, eleverne skal lære at skelne imellem i dette forløb. Formålet er at lære eleverne, hvad der adskiller de to begreber, men også at lære eleverne om det samspil, der er mellem vejr og klima.

5. December: uge 48-51

5.1. De islandske farezoner (6 lektioner) I dette undervisningsforløb er målet, at eleverne bliver i stand til at vurdere, hvilke tilpasninger dyr, planter og mennesker har gjort sig for at kunne leve i Islands barske landskab.

6. Januar: uge 2-5

6.1. Vandets tilstandsformer (6 lektioner) Hensigten med dette forløb er, at eleverne forstår de faktorer, der kan have betydning for vandets tilstandsformer. Stoffet kobles senere sammen med de processer, der tilsammen danner vandets kredsløb.

6.2. Kortets sprog (4 lektioner) I dette forløb er målet, at eleverne bliver i stand til at aflæse signaturer, men også at de bliver i stand til selv at udforme signaturer, der er til at forstå for andre.

7. Februar: uge 6-9 UGE 6 = FAGLIG FORDYBELSESUGE

7.1. Kortets sprog (4 lektioner) I dette forløb er målet, at eleverne bliver i stand til at aflæse signaturer, men også at de bliver i stand til selv at udforme signaturer, der er til at forstå for andre.

7.2. Vi undersøger - Antarktis (4 lektioner) Fortsættelse af forløbet.

7.3. Vi undersøger - Antarktis (4 lektioner) I forløbet om Antarktis er målet, at eleverne bliver i stand til at beskrive de faktorer, der får denne verdensdel til at skille sig ud. Desuden er der fokus på dyrenes tilpasning til det kolde klima.

8. Marts: uge 10-13 UGE 11 = FAGLIG FORDYBELSESUGE

8.1. Lys og liv (8 lektioner) Hensigten med dette forløb er, at eleverne grundlæggende forstår og kan beskrive, hvilken betydning sollyset har for livet på Jorden.

9. April: uge 14-18

9.1. Skovens økosystem (8 lektioner) Hensigten med dette forløb er, at eleverne lærer at forstå samspillet mellem planter og dyr i skoven.

9.2. Vi undersøger - Afrika (4 lektioner) I dette forløb skal eleverne arbejde med fattigdom. Formålet er, at de forstår, hvilke naturskabte og menneskeskabte årsager man kan finde til, at fattigdom spreder sig hurtigere til nogle områder af Afrika end til andre.

10. Maj: uge 19-22 UGE 20 = FAGLIG FORDYBELSESUGE

10.1. Vi undersøger - Oceanien (4 lektioner) I dette forløb er formålet, at eleverne kender begrebet faunaforurening, og at de kan give eksempler på dette i en verdensdel som Oceanien, der rummer mange helt specielle dyr.

10.2. Skovens økosystem (8 lektioner) Fortsættelse af forløbet.

11. Juni: uge 23-26 UGE 25 = FAGLIG FORDYBELSESUGE

11.1. Miljøet i et vandløb (6 lektioner) Formålet med dette forløb er, at eleverne bliver i stand til at foretage hensigtsmæssige undersøgelser og observationer samt give en vurdering af biodiversiteten og vandmiljøet i et lokalt vandløb.

11.2. Et liv som viking (25 lektioner) Her kommer et nyt storylineforløb om vikingetiden. Målet med forløbet er, at eleverne gennem arbejde med artikler og aktiviteter på Historiefaget.dk, Religionsfaget.dk, Danskfaget.dk og NaturTeknikfaget.dk kan leve sig ind i de udfordringer og valg en person i vikingetiden har måtte tage. Har skolen ikke abonnement på alle portalerne, kan I tegne et prøveabonnement i perioden

12. Om årsplanen

12.1. Om årsplanen Denne årsplan er lavet, så den følger trinmålene efter 4. klasse. Det vil sige, at den kan anvendes i både 3. og 4. klasse. I nogle forløb er indtænkt en progression. Her er taget udgangspunkt i trinmålene for faget efter 2. klasse. Eleverne kan altså støde på emner, de tidligere har arbejdet med, men her tilføjes ny viden eller en ny vinkel. Det kan også være emner, som præsenterer ny basisviden, som eleverne kommer til at arbejde videre med i de forløb, der ligger i 5. og 6. klasse. På Elevsider findes der en række redskaber, som kan bruges til at styrke den faglige læsning og skrivning og brugen af it-værktøjer i natur/teknik-undervisningen. Ugeplanlægning Årsplanerne på NaturTeknikfaget.dk fylder en hel kalender. Det betyder, at alle timer, der er beregnet til undervisning i natur/teknik, også bliver anvendt i løbet af året. Der er taget højde for ferier, men ikke til enkelte fri- og helligdage. Ligger klassens lektioner på dage, der falder på disse, må man altså foretage en tilpasning.