Oplysningstiden

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Oplysningstiden af Mind Map: Oplysningstiden

1. Religion

1.1. Mindre magt.

2. Enevælde

3. Protestantisme

3.1. Martin Luther

3.2. Opgør med den katolskekirke

4. Individualisering

4.1. Større fokus på det enkelte individ

4.2. Flere folk får flere rettigheder

5. Newton

5.1. Sætter spørgsmål ved naturens love

5.2. Skaber en en revolution inden for fysikken, og hvad vi vidste om den

6. Holberg

6.1. Bringer oplysningstiden til Danmark.

7. Demokrati

7.1. Demokratiet bliver skabt, dog ikke i samme form som vi kender den

7.2. Tredelingen bliver skabt

8. Fornuft

8.1. Folk begynder at stille spørgsmål, altså bruge fornuften

9. Reformer

9.1. Oplysningstiden er tiden for reformer

9.2. Bl.a. Uafhængigheds erklæringen i USA