Vejlederforum

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vejlederforum af Mind Map: Vejlederforum

1. Som udgangspunkt bygges tilhørsforhold som skolemedlemsskab

2. Formål

2.1. At opbygge og understøtte en professionsidentitet som vejleder

2.1.1. Gennem facilitering af skoleudvikling

2.1.2. Gennem facilitering af kompetenceudvikling

2.1.3. Gennem udvikling af vejlednings og vejsøgningspraksis for vurdering og valg af læremidler

2.1.4. Gennem kulturformidling

2.2. At sikre en radar til trendspotting

2.3. Etablere og vedligeholde repræsentation i UVM, DLF, KL mv.

2.4. Fungere som forhandlingspartner på vegne af gruppen

2.5. Bidrage til kompetenceudvikling til didaktisk vejledning

2.5.1. UVM?

2.5.2. Mærsk?

2.6. Skabe rum for videndeling og networking

3. Navneforslag

3.1. Didaktisk Vejlederforum

4. Mål

4.1. En fælles organisation for vejledere

4.2. Skabe ramme for et vejlederteam pr. skole

5. Organisatoriske forhold

5.1. Eksisterende medlemmer er pr. automatik medlem

5.2. Medlemmer kan knytte sig til fraktioner efter valg

6. Milepæle

6.1. Behandling på bestyrelse og generalforsanling i DITVEJ maj 2013

6.2. Kontakt til vejlederforeninger februar 2014

6.3. Udsende pressemeddelelse

6.4. Bede om at få 1 - 1½ time på DLFs aprilmøde

6.5. Arrangere møde med skolelederforening

6.6. Umiddelbar opfølgning når ny betænkning er endelig

7. Styregruppen

7.1. Består i første periode af repræsentanter fra involverede faglige foreninger