Model driven development

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Model driven development af Mind Map: Model driven development

1. systeemgeneratie

1.1. code gericht

1.2. gegevensgericht

2. model

2.1. presentatie

2.2. gedrag

2.3. informatie

2.3.1. semantisch begrip

2.3.2. informatie zinnen

2.3.2.1. atomair

2.3.2.2. niet atomair

2.3.2.3. feit: ware informatiezin

2.3.2.4. Object Role Modelling

2.3.2.4.1. normalisatie (5.1)

2.3.2.4.2. concept -> klasse

2.3.2.4.3. informatiepatronen

3. model GUI

3.1. interface

3.2. regels

3.2.1. informatie

3.2.2. interface

3.2.3. combinatie

3.3. bedrijfsregels

3.4. informatie

4. MDD modelarchitectuur

4.1. interfacespecificatie

4.2. bedrijfsregel

4.2.1. business logic

4.3. interfaceregel

4.4. informatiemodel

4.4.1. structuur

4.4.2. constraints

4.4.3. informatiediagram

4.4.3.1. klassen

4.4.3.1.1. attributen

4.4.3.1.2. identitetisregel

4.4.3.2. constraints

4.4.3.3. objecten

4.4.3.3.1. instantie van klasse

4.4.3.3.2. object diagram

4.4.3.3.3. populatie diagram

4.4.4. diagram

4.4.4.1. grafische weergave deel van model

4.4.5. model

4.4.5.1. verzameling specificaties van een informatiesysteem

4.5. zie ook: figuur 1.17 en 1.19

5. MDD tool

5.1. repository

5.1.1. metagegevens

5.2. 2 typen

5.2.1. code generatie

5.2.2. repository interpreter

5.3. Cathedron

5.3.1. interfacedefinitie

5.3.1.1. CIL

5.3.1.2. PIM taal

5.3.1.3. PSM elementen (tabelnamen, etc.)

5.3.2. informatiemodel

5.3.2.1. PIM -> realtioneel PSM -> leveranciersspecifiek PSM

5.3.2.2. zie tabel 1.1 voor transformaties

5.3.2.3. combinatieklasse

6. platform onafhankelijk modelleren

6.1. PIM

6.1.1. type informatie attributen ontbreekt/lastig

6.1.2. conceptueel model (informatie model op PIM nivo)

6.1.3. interfacespecificatie

6.2. PSM

7. MDA

7.1. softwareontwikkeltechnologie

7.2. uitgangspunt: ontwikkeling op hoogst mogelijk abstractienivo

7.3. PIM -> generatie -> PSM

7.4. OMG: UML/OCL voor PIM

8. modelvalidatie

8.1. stakeholder

8.2. requirements

8.3. iteratief

9. methodisch modelleren

9.1. conceptuele analyse

9.1.1. homoniemen en synonymen

9.1.2. informatiedictionary

9.1.3. programma van eisen

9.1.4. aanbod

9.1.5. vraag

9.1.6. transacties

10. OCL

10.1. constraints op PIM nivo

10.2. platformonafhankelijk; wel referentie naar infomodel

10.3. aanvulling UML class model

10.3.1. invariant

10.3.1.1. variant:afleidings/berekings-regels

10.3.2. operaties

10.3.2.1. waarde attribuut verkrijgen

10.3.2.2. navigatie naar andere klasse

10.3.2.3. collecties (vb size())

10.3.2.3.1. koppelteken: ->

10.4. OCL van PIM naar PSM

10.4.1. transformatie

10.4.2. gedrag

10.4.2.1. OCL - informatiediagram niet krachtig genoeg

10.4.2.2. alternatieven: andere UML, specificatie talen

10.4.2.3. vraag: wanneer controle op invarianten? (performance)

11. bedrijfsregel (business rule)

11.1. workflow: gestructureerd systeem van processen gestuurd door bedrijfsregels

11.2. bewaken

11.2.1. blokkade

11.2.2. berekening en waardetoekenning

11.2.3. signalering

11.3. logica

11.3.1. plaats in systeem

11.3.1.1. 2 tier of 3 tier?

11.3.1.2. database software

11.3.1.2.1. triggers

11.3.1.2.2. procedures

11.3.1.2.3. exceptions

11.3.1.3. middleware

11.3.1.4. client

11.3.1.5. MDD model

11.3.1.5.1. event driven

11.4. dynamische regels

11.5. eis: 1 MDD applicatie per database (ouderwets?)

11.6. constraintpatronen

11.6.1. deelverzamelingconstraint

11.6.1.1. hypotheekeigenaar == huiseigenaar

11.6.1.2. Untitled

11.6.2. Untitled