Samfundsfaglige begreber

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Samfundsfaglige begreber af Mind Map: Samfundsfaglige begreber

1. Demokrati

1.1. Folkestyre

1.2. Hvad kendetegner demokrati

1.3. Lovgivende, udøvende og dømmende magt

2. Parlamentarisme

2.1. Definition

2.2. Positiv og negativ parlamentarisme

3. Censur

3.1. Bedømme, vurdere

3.2. Ytringsfrihed