Celler

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Celler af Mind Map: Celler

1. Cellemembranen

1.1. Generelt

1.1.1. Opbygget af to lag fosfolipider, hvor de hydrofobe lag vender ind mod hinanden og de hydrofile lag er yderst.

1.1.2. På tværs igennem cellemembranen sidder transportproteiner.

1.1.3. Selektiv permeabel membran

1.2. Diffusion

1.2.1. Passiv transport af stof - fra høj til lav koncentration af stoffet.

1.3. Osmose

1.3.1. Diffusion af VAND gennem en selektiv permeabel membran - fra høj til lav vandkoncentration.

1.4. Fasciliteret diffusion

1.4.1. Diffusion af fx glucose gennem specifikke transportproteiner. Hurtigere en simpel diffusion

1.5. Aktiv transport

1.5.1. Energikrævende transport ind- og ud af celler. foregår mod koncentrationsforskelle eller en elektrisk gradient.

1.6. Forskellige membranprocesser

1.6.1. Endocytose - partikler, der skal optages i cellen, omsluttes af en vesikel (dvs. et stykke af cellemembranen).

1.6.2. Exocytose - partikler, der skal transporteres ud af cellen omsluttes af vesikel, der smelter sammen med cellemembranen.

2. Vira

2.1. Partikler/inaktiv kemisk struktur udenfor en værtscelle

2.2. DNA eller RNA er omsluttet af proteinkappe

2.2.1. antigener=overfladeproteiner

2.3. Livscyklus styres af enzymer

2.4. Hæfter sig til værtscelle-->skyder sit arvemateriale ind i værtscellen, hvor det inficerer dennes DNA-->værtscellen producere nye vira

2.5. Vira der udskilles fra værtscelle bærer en del af dennes cellemembran udenpå proteinkappen-->snyder dermed immunforsvaret.

2.6. Bakteriofag = virus der angriber bakterie

3. Prokaryoter

3.1. Archebakterier

3.1.1. De 'gamle' bakterier

3.1.2. Ekstremofile

3.1.3. Langsom evolution

3.2. Eubakterier

3.2.1. Størstedelen af prokaryoter

3.2.2. Forsager sygdom hos mennesker

3.2.3. Også gavnlige for msk fordøjelse

3.2.4. Opbygning

3.2.4.1. Kugle-, stav-, skrue- og spiralformede

3.2.4.2. Omgivet af hylster: Cell-envelope

3.2.4.2.1. Slimkapsel

3.2.4.2.2. Cellevæg

3.2.4.2.3. Cytoplasmamembran (cellemembran)

3.2.4.3. I cellens cytoplasma findes:

3.2.4.3.1. Arvemateriale (=DNA=bakteriekromosom)

3.2.4.3.2. Plasmider (=ringformede DNA-molekyler med bakteriens gener)

3.2.5. Gramfarvning

3.2.5.1. Gram-positive bakterier

3.2.5.1.1. Tyk cellevæg. Farves kraftig violet.

3.2.5.2. Gram-negative bakterier

3.2.5.2.1. Tynd cellevæg. Farves rød.

3.2.5.2.2. Er yderst omgivet af hvad der minder om en cellemembran.

3.2.5.2.3. Den tynde cellevæg er biokemisk fleksibel og disse bakterier er sværere at behandle med antibiotika.

4. Eukaryoter

4.1. Overordnet opbygning

4.1.1. Cellevæg findes kun hos planter og svampe

4.1.2. I cellens cytoplasma findes:

4.1.2.1. Organeller

4.1.3. Kerne med DNA

5. Celledød

5.1. Nekrose

5.1.1. Langsom, ikke-reguleret

5.1.2. Udefrakommende faktorer (fx iltmangel)

5.1.3. Cellens nedbrydelse --> betændelsesreaktion --> hvide blodlegemer kommer og ødelægger vævet.

5.2. Apoptose

5.2.1. Hurtig, programmeret af cellens gener

5.2.2. Omdannelse til kræftcelle eller infektion af virus kan medføre apoptose.

5.2.3. Kromosomer, ribosomer og andre organeller klumpes sammen og nedbrydes i løbet af 1-2 timer.

5.2.4. Vigtig proces i fosterudvikling

6. Celleskelet

6.1. Cytoskelet opretholder cellens form

6.2. Cytoskelet = trådformede proteiner (filamenter) inde i cellen.

6.3. Særligt mange actinfilamenter i muskelceller

7. Lysosomer

7.1. Vesikler med fordøjelsesenzym

7.2. Funktion: at nedbryde gamle celler

7.3. Binyrebarkhormon hæmmer processen, da det stabiliserer lysosommembranen.

8. Golgikomplekset

8.1. Et bundt af flade membransække

8.2. Modtager proteiner fra ER, forarbejder dem og transporterer dem ud af cellen (exocytose) i afsnørede vesikler.

9. Endoplasmatisk retikulum (ER)

9.1. Flade sække/rør omgivet af membraner

9.2. Ru=med ribosomer. Glat=uden ribosomer

9.3. ER i muskelceller = sarkoplasmatisk retikulum

10. Ribosomer

10.1. Små celleorganeller uden membran

10.2. Proteinsyntesen foregår på ribosomerne

10.3. Findes frit i cytoplasma - danner proteiner til cellens eget brug.

10.4. Findes bundet til ER - danner proteiner til eksport

11. Mitokondrier

11.1. Aflange organeller med deres eget mitokondrie-DNA

11.2. Opbygget af to membraner, hvor den inderste er stærkt foldet

11.3. Folderne kaldes cristae - her foregår respirationskæden.

11.4. Mitochondriernes indre rum kaldes matrix - her foregår Krebs' cyklus.

11.5. Sted for cellens energiproduktion

12. Cellekernen

12.1. Cellens største organel

12.2. Omgivet af et dobbelt kernehylster (kernemembran) med porer

12.3. Indeholder kromosomer med arvemateriale + nucleolen (kernelegemet)

12.4. Generne i kernen styrer alle cellens processer