IT - strategi

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
IT - strategi af Mind Map: IT - strategi

1. Lærere

2. Pædagoger i SFO

3. Pædagoger på institutioner

4. Politikere

5. Administration

6. Forældre

7. Skoleledere

8. Eksterne samarbejdspartnere. Andre kommuner, IT - leverndører

9. Sundhedspleje, PPR, Tandpleje, Familierådgivning, Handicap afdeling

10. Elev, Børn

11. Styregruppen

12. Ungdomsuddannelserne

13. Dagplejen

14. Lovgivning / læseplaner

15. IT-afdelingen