Middelalderen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Middelalderen af Mind Map: Middelalderen

1. Samfund og opfindelser

1.1. Munkene var datidens læger, og alle klostre havde en klosterhave med urter, som var medicinen

1.2. Det var i middelalderen at universiteterne blev opfundet. Det var også under middelalderen at vindmøllen og hjulploven blev opfundet.

1.3. Under middelalderen skulle alle betale tiende til kirken, selv kongen. Så kirken blev meget rig.

2. Dragter og mode, tro og religion

2.1. De var kun de rige der havde råd til at få tøj med farver.

2.2. Bøndernes tøj skulle være praktisk, så de kunne arbejde.

2.3. De fleste var kristne dengang.

3. Hverdag og barndom

3.1. Kvinderne stod i køkkenet og mændene var ude at arbejde

3.2. Piger skulle lære at passe børn og lave mad og drengene skulle gå i skole og blive trænet til at blive riddere.

3.3. Herremændene skulle trænes op til at blive riddere.

4. Bolig og mad

4.1. Bjælker var en stor del at huse i middelalderen.

4.2. Man brugte meget ler til at bygge huse i middelalderen

4.3. I landsbyerne boede man ikke lige så fint, som i købstæderne.

4.4. Bønderne dyrkede alt deres mad selv og de spiste og drak mest øl, mælk, grød, grøntsager og fisk

4.5. Det var kun de rige der havde råd til at købe krydderiger.