Islam i et tværfagligt projekt i kristendom, historie og samfundsfag

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Islam i et tværfagligt projekt i kristendom, historie og samfundsfag af Mind Map: Islam i et tværfagligt projekt i kristendom, historie og samfundsfag

1. Formål: Eleverne skal forstå, hvorfor der kan opstå problemer i en multikulturel verden, og hvordan de kan forholde sig kritisk til informationer på nettet. Eleverne vælger mellem forskellige overskrifter, således at de til slut også er kommet rundt om nogle hovedpunkter inden for islam.

2. Vores mål for forløbet hentes fra Fælles mål

2.1. Samfundsfag - vurdere sociale og kulturelle forskelles betydning for den globale sameksistens.

2.2. Historie - forhold sig til kulturmøder og kultursammenstød samt vurdere troværdigheden af forskellige fremstillinger

2.3. Kristendom - forholde sig til grundbegreber inden for forskellige religioner og livsopfattelser som grundlag for vurdering og tolkning af værider og livsopfattelser

3. Summativ evaluering

3.1. Eleverne giver hinanden feedback i kommentarfelt

3.2. Kort præsentation af proces og overvejelser omkring valg af multimodalitet

4. Stilladsering

4.1. Kildekritik: mesterlærerprincip på Islaminfo.dk

4.2. Evalueringloop på klassen

4.3. Undervisningsloops: både individuelle vejledningsloops i grupper og formidlingsloops på klassen

4.3.1. Nyt punkt

4.4. Læringsstier

4.4.1. differentiering i form linkssamlinger, som stillles til rådighed for de, der har brug for det.

4.5. Produkt - vi viser en wix

5. Produkt

5.1. Lav et multimodalt leksikonopslag

5.2. Læg i en skoleblog

5.3. Nyt punkt

6. Perspektivering

6.1. Eleverne ser Gør Danmark Dansk - og skal gå på jagt efter egentlige religiøse elementer og hvordan det belyses i programmet