Udvikling

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Udvikling af Mind Map: Udvikling

1. Sammenvævet processer, udvikling og læring (s. 317, Stig Broström)

2. Illeris 2002: Biologisk modning og aldring = overvejende genetisk styrede (s. 310)

3. = En proces, hvor nogen eller noget forandres. v/mennesker er processerne biologisk-genetisk og samfundsmæssigt-kulturelt styrede (s.311)

4. Forløb fra noget enkelt til noget mere komplekst og mere uddifferentieret (s. 311)

5. Forbindes ofte med (en række) stadier (stadieteori). (s.311)

6. Når der sker en integration af ny kapacitet, skabes der betingelser for, at individet så at sige konstruerer en grundlæggende ny struktur, hvilket netop definere udvikling (s.317/18)

7. Læring, der er tilrettelagt på den rigtige måde, resulterer i mental udvikling, der sætter forskellige udviklingsprocesser i gang, som ville være umulige uden læring. Udvikling kommer efter læring.(Vygotsky) (s.318)

8. En bevægelse og forandring over tid, der fører til noget grundlæggende nyt. (s.318)

9. En bevægelse bestående af kvantitative forandringer, der gn et kvalitativt spring slår om til en ny kvalitet (udviklingsniveau). (s.318)

10. Er progressiv: Bevæger sig fra det simple til det komplekse. (s. 321) (Jean Piaget, udviklingspsykolog)

11. Bevægelse gn en række faser og på forskellige niveauer (opad) (s. 322)

12. Sker trinvist. Rækkefølgen er konstant, men den alder, der er almindelig for hvert stadium, kan variere med intelligens og miljø. (s. 324) (Piaget)