Duurzaam bouwen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Duurzaam bouwen af Mind Map: Duurzaam bouwen

1. Menselijke omgeving

1.1. Creëren gemeenschappelijke ruimtes

2. Mobiliteit

2.1. Fietsenstallingen

2.2. Openbaar vervoer

2.3. Parkeergelegenheid

3. Beheer

3.1. Onderhoud

3.2. Afvalbeheer

4. Fysieke omgeving

4.1. Invloed wind

4.2. Luchtvervuiling

4.3. Geluidshinder

5. Natuur

5.1. Natuur maximaal toepassen

6. Welzijn

6.1. Akoestisch

6.2. Thermisch

6.3. Visueel

7. Energie

7.1. Energieverliezen

7.2. Hernieuwbare energie

8. Materialen

8.1. Milieu impact

8.2. Hergebruik

9. Water

9.1. Regenwater

9.2. Vermindering waterverbruik

10. Comfort

10.1. Ventilatie

10.2. Verwarming

10.3. Luchtdichtheid

10.4. Zonwering