KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER af Mind Map: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

1. Güçlü Etkileşimler

1.1. 1. İyonik Bağ

1.1.1. (+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) arasında elektriksel çekim kuvvetiyle oluşan bağa iyonik bağ denir.İyonik bağları (+) ve (-) iyon grupları birbirini çekerek oluştururlar. İyonik bağ etkisiyle iyonik tuzlar oluşur.

1.2. 2. Kovalent Bağ

1.2.1. Ametal atomları kararlı yapıya ulaşmak için son yörüngedeki bazı elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa kovalent bağ denir. Örneğin iki hidrojen atomu elektronlarını ortaklaşa kullanarak aralarında kovalent bağ oluşturur. Böylece her bir hidrojen atomu helyumun kararlı yapısına ulaşır.

1.3. 3. Metalik Bağ

1.3.1. Pozitif iyonlar, elektron denizi içinde yüzerler. Metallerdeki negatif yüklü elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasında oluşan elektrostatik etkileşime metalik bağ denir. Metalik bağlar, metal atomlarını bir arada tutan kuvvettir. Metalik bağlar, iyonik bağlar ve kovalent bağlara a nispetle daha zayıftır.

2. Zayıf Etkileşimler

2.1. Hidrojen Bağları

2.1.1. Flor, oksijen ve azot atomlarıyla hidrojen atomları bağlandığında kısmi pozitif yüklenen hidrojen atomlarının etrafındaki moleküllerde yer alan bağ yapmamış elektron çiftlerine uyguladığı çekim kuvvetine hidrojen bağı denir.

2.1.2. Van der Waals Etkileşimleri

2.1.2.1. Dipol- Dipol Etkileşimi

2.1.2.1.1. Kalıcı dipole sahip iki molekül birbirine yaklaştığında kısmi yüklenmiş zıt kutuplar arasında elektrostatik etkileşim oluşur. Bu çekim kuvvetine dipol-dipol kuvvet (etkileşim) denir.

2.1.2.2. İyon- Dipol Etkileşimi

2.1.2.2.1. İyon ve polar bir molekül bir araya geldiğinde iyon ile polar molekülün kısmi yüklenmiş kutupları arasında etkileşim olur. Buna iyon-dipol etkileşimi denir. Polar molekül, kalıcı dipoldür. İyon-dipol etkileşiminde katyonlar polar molekülün negatif yüklü kutbu ile, anyonlar ise pozitif yüklü kutbu ile etkileşime girer.Zayıf etkileşim olan iyon-dipol kuvveti, dipol-dipol etkileşiminden daha güçlüdür.

2.1.2.3. İndüklenmiş Dipol Bağları

2.1.2.3.1. Dipol- İndüklenmiş Dipol Bağları

2.1.2.3.2. İyon- İndüklenmiş Dipol Bağları

2.1.2.3.3. London Kuvvetleri