Katastrofer - Natur og menneskeskabte

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Katastrofer - Natur og menneskeskabte af Mind Map: Katastrofer - Natur og menneskeskabte

1. skovbrande

1.1. 1: Skovbunds Brand

1.1.1. → mos, tørv fynåle flammer for fat i

1.2. 2: Overflade brand

1.2.1. → buske og græsser til at flamme op, men flammer hurtigt ud

1.3. 3: Krone Brand

1.3.1. → foregår i trækroner - farligste skovbrand - flammerne springer fra træ til træ

1.4. Skove har brug for ild, det er en del af deres naturlig cyklus Ilden renser skovbunden

2. Fysik-kemi

2.1. Natur

2.1.1. Skove har brug for ild, det er en del af deres naturlig cyklus. Ilden renser skovbunden

2.1.1.1. Skovbrænde anser man for at være Co2 neutrale - men hvis naturen ikke vokser igen er de det ikke

2.1.1.2. Hvis naturen ikke kan forny sig efter en skovbrand, ville det være den største naturkatastrofe

2.1.2. Tørke i Afganistan kostede 39 mio.

2.1.3. Orkan på Filippinerne kostede 147 mennesker livet

2.1.4. Hedebøgler

2.1.4.1. Tsunamier

2.1.4.1.1. Oversvømmelse

2.1.5. En del af carbon kredsløbet

2.1.5.1. Den kosmiske stråling som kommer fra solen rammer atomer i atmosfæren og der bliver dannet neutroner. Neutronerne reagere med nitrogen og deler sig herefter og danner hydrogen og C-14 atom. C-14 atomet reagere med oxygen og det danner tilsammen CO2, som planterne optager ved fotosyntesen som man kender det.

2.2. Menneskeskabte

2.2.1. Atomkræftværket i Fukushima

2.2.2. Bønder afbrænder planter = kviste ledt antændelige og ilden spreder sig derfor hurtigt

2.3. Stråling

2.3.1. Gamma

2.3.1.1. Den kraftigeste elektromagnetiske stråling

2.3.1.2. Kernen udsender energi ikke nogen neutroner, protoner eller elektroner

2.3.2. Alfa

2.3.2.1. Består af en helium kerne

2.3.3. Beta

2.3.3.1. Det atom beta rammer udsender en af sine elektroner

2.3.4. Ioniserende

3. Geografi

3.1. Menneskeskabte

3.1.1. Træfældning = afbrænding → Udleder store mængder CO2

3.1.2. Videnskabsmænd borer ned gennem isen → hvordan temperaturen har været siden næstsidste istid

3.1.3. globale opvarmning skyldes især udledningen af CO2 ved afbrænding af kul, olie og gas

3.1.4. Vandstigning

3.1.4.1. 1: - De lokale → forskydningen mellem hav og land - der skyldes landet hæver sig eller synker

3.1.4.2. 2: - Eustakiske ændringer → skyldes de termiske udvidelser og har ikke noget med smeltet is at gøre

3.2. Naturlige

3.2.1. Drivhuseffekten

3.2.1.1. holder på jordens varme

3.2.2. Vulkanudbrud - ændre jordens klima

3.2.3. Solpletter --> mørke pletter, som er 2500-2000 grader koldere end resten af solen.

3.2.4. Vulkanudbrud - store udbrud kan ændre klimaet på hele jorden

3.2.5. Hvis der er drivhusopvarmning får man mere varme midt i troposfæren. Drivhusgasserne i jorden troposfære holder på solens stråler ( varmen )

3.2.6. Istiden

4. Biologi

4.1. Genteknologi: Teknik der anvendes når der ændres i en organismes DNA ↳

4.1.1. Genteknologi indeholder Gensplejsning→ Gå ind og ætter gener sammen

4.1.2. Genmodificering→ Ændring i gener (ofte til noget bedre)

4.1.3. Genmanipulering→ Man påvirker en proces, laver om på noget

4.1.4. → CRISPR - hjælper mennesker med genetiske sygdomme. Fjernelse af uønskede arter. Viden om bestemte metoder

4.1.4.1. Crisper saksen/DNA saks( knække dna'et mere præcis)- Ved denne metode kan man forbedre helbred osv

4.2. Kloning

4.2.1. Kloning er ukønnet formering

4.2.2. Kloning sker når planter danner nye planter ved hjælp af rodskud eller udløbere

4.3. bioteknologi

4.3.1. Teknik der bruges til planter, mikroorganismer eller dyr til at udvikle produkter - fx. gensplejsede planter

5. Fysik-kemi

5.1. Henfald

5.1.1. Et henfald sker når man har en u-stabilkerne som på et tidspunkt udsender alfa, beta eller gamma stråling for at blive stabile

5.2. Halvveringstid

5.2.1. Det er den tid det tager før isotoperne er blevet halveret af strålingen

5.2.2. Ved at måle forholdet mellem 14C og den totale mængde af C, kan man beregne hvor længe organisme har været død

5.2.3. Mængden af det radioaktive stof er det der bliver halveret, så der sker et henfald