Fattigdom är ett stort hot

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Fattigdom är ett stort hot af Mind Map: Fattigdom är ett stort hot

1. Hotet mot den sociala stabiliteten

1.1. Nationella oroligheter

1.2. Växande problem med invandrare och infödda som blir marginaliserade

1.2.1. kan skapa kravaller

1.2.2. kan till terrordåd

2. Inkomstskillnader

2.1. Små inkomstskillnader

2.1.1. har en positiv effekt mot den ekonomiska tillväxten

2.2. Stora inkomstskillnader

2.2.1. är ett hot mot den ekonomiska tillväxten

2.3. skapar ytterligare ojämlikhet

3. Politiska beslut

3.1. leder till att skillnaderna växer

3.2. har favoriserat dem som redan har det inte bara bra, utan direkt överdådigt

4. De rikaste = den ekonomiska och politiska elit

4.1. Den politiska makten

4.2. En procent av världens befolkning

4.3. Äger nästan hälften av världens förmögenhet

5. Ämnesord

5.1. Jämlikhet

5.2. Världsekonomiskt forum

5.3. Davos

5.4. Oxfam

5.5. fattigdom

5.6. inkomstskillnader

5.7. ojämlikhet

5.8. lagstiftningen

6. En opinionsmätning gjorts av Oxfam

6.1. Uppfattning att lagstiftningen gynnar de rika

6.1.1. följder för det politiska systemets trovärdighet

6.2. har gjorts i sex olika länder, bland annat Spanien, Indien, Storbritannien och USA

7. Åtgärder mot fattigdom?

7.1. Oxfam vädjar till den ekonomiska och politiska elit om att inte smita från skatter och att inte använda sin ekonomiska välstånd till att politiskt gynna sina egna intressen

7.2. Eliten borde arbeta för progressiva skatter och att skattemedlen ska användas på hälsovård, utbildning och social trygghet för alla

7.3. Hos oss gäller det att strukturera om ekonomin och den offentliga sektorn så att det inte drabbar de mest utsatta.