Drikkevandforsyning for fremtidige generationer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Drikkevandforsyning for fremtidige generationer af Mind Map: Drikkevandforsyning for fremtidige generationer

1. Vand er et næringsstof der grundlægende indeholder: protein, fedt, kulhydrat, vitaminer, mineraler som er vigtigt for kroppen så den kan fungere ordenligt.

2. Drikkevand er det vi mennesker drikker til dagligt. I Danmark har vi noget af det reneste drikkevand. I mange andre lande er der dog stor behov for rent drikkevand. Både overforbrug og forurening af vand er med til, at der mange steder ikke længere er nok drikkevand.

3. På hele kloden er der cirka 10.000.000 km3 grundvand. Det er 97 % af alt det ferskvand, der er til rådighed på Jorden.

4. 2,5% er ferskvand på Jorden. 0,014% af den samlede mængde vand på Jorden er tilgængelig som grundvand. 70% af Jordens overflade er dækket af vand. 29% af Jordens overflade ligger over vandoverfladen. 97,5% af Jordens vand findes i havet.

5. Mange sygdomme smitter gennem vand hvis det er forurenet. Fx diarre, tyfus, kolera osv.

6. Grundvand -> pumpestation -> vandværk -> kommer ud af vandhanen -> løber i kloakken -> rensningsanlæg

7. Vandets kredsløb er molekyler der har været hele jorden rundt gennem de seneste 100 år eller en evig cyklus.

8. Grundvand kan være egnet til drikkevand. Det bliver hentet op fra undergrunden. Grundvandet bliver renset og derefter bliver vandet sendt ud til forbrugerne.

9. Landbruget i Danmark har gennem mange år været med til at forurene vandet. Nitrat (kvælstof) først opholder sig i grundvandet kan det ikke længere bruges som drikkevand.

10. Havvand indholdet så meget vand at hvis man bare drikker et par glas ville man dø af dehydrering fordi at saltet går ind og påvirker blodet og cellerne.

11. Mange landmænd bruger sprøjtemidler for at bekæmpe ukrudt og skadedyr i afgrøderne. De skal passe på med kun at sprøjte det nødvendige ellers er der overskydende gift, der kan sive ned til grundvandet eller ud i åer eller søer. Man har i løbet af de seneste 25 år fået styr på det og er blevet klogere.