PROJEKT PROBLEMSTILLING

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
PROJEKT PROBLEMSTILLING af Mind Map: PROJEKT PROBLEMSTILLING

1. ØGET DIGITALISERING (implementering af noget nyt?)

1.1. Anvendelse af digitale sensorer i byggeprojekter

2. FOKUSPUNKTER (hvad kan/skal vi være opmærksomme på?)

2.1. PROJEKTETS RAMMER

3. Outsourcing af digitalt arbejde

3.1. Hvad betyder outsourcing for virksomheden som organisation?

3.1.1. Hvor omfattende er outsourcing indenfor det digitale byggeri, ved et specifikt firma?

3.1.2. Hvad er fordelene og ulemperne ved outsourcing?

3.1.3. Hvad kan outsources?

3.2. Men hvilke faktorer hjælper det med at blive en succesfuld arbejdsproces med hensyn til effektivitet?

3.3. Hvilke aspekter er de vigtigste, når det kommer til outsourcing effektivt? Hvilke aspekter er de vigtigste, når det kommer til outsourcing effektivt?

3.4. Hvilke udfordringer skal overvindes?

3.5. Men er det faktisk billigere, eller er det dyre og mere besværligt i længden, da samme tegninger som kom fra udlandet, skal kvalitets sikres for fejl og mangler herhjemme inden de evt. bliver sendt videre?

3.6. hvad er samtidig fordelen ved at havde en tredje part til at gøre? Udover det økonomiske i det, er der et højere tegnings niveau i udlandet, som ikke kan findes her i Danmark?

3.7. Hvilke grund er der for, at danske byggevirksomheder outsourcer deres tegnearbejde?

4. Digital kvalitetssikring

4.1. Det "digitale byggeri" foreskriver datakonsistens og redundans, hvorfor bruges der meget tid på kollisionsopretning alligevel?

4.2. Hvilke erfaringer har virksomhederne med den digitale form for KS og har det en reel effekt?

4.3. Kollision

4.3.1. Hvordan kollisionskontrollers der i projekteringsfasen, og hvad får byggeriets parter ud af at kollisionskontroller?

4.3.2. Hvordan håndteres kollisionskontrol under projektering?

5. Investeringer i digitale redskaber

5.1. Hvorledes foregår beslutningerne om investeringer i digitale redskaber og ser virksomheden det som en investering?

6. Parametrisk design

6.1. Hvordan ændrer parametrisk design arbejdsprocesserne og samarbejdet?

6.2. Hvor effektiv er parametrisk design med hensyn til brug af ressourcer, såsom tid og økonomi?

7. BIM/IKT

7.1. Hvordan er BIM implementeret i dansk byggeri og hvordan påvirker BIM arbejdsprocessen?

7.1.1. Er alle ikke med på BIM? Er det personernes personlige profil, det står i vejen?

7.1.2. Hvilke grunde ligger til at BIM ikke virker så optimal som man havde tænkte sig at den vil gøre?

7.1.3. Hvordan forbedre IKT den danske byggeindustri og gavner det aktørerne?

8. Noter fra vejledersamtale med Niels, tirsdag d. 10/03 Vi skal blive indenfor én case, én virksomhed. Hvis de ikke har redundans hvorfor kollisionskontroller man? Hvorfor sker der kollisioner? Vi skal undersøge emnet fra én vinkel, fx arkitekt, ingeniør m.m. Vi skal vælge en teori og beskrive den.