Opsamling på 3. semester

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Opsamling på 3. semester af Mind Map: Opsamling på 3. semester

1. Organiske stoffer

1.1. Carbon forbindelser

2. Cracking

2.1. Molekyler med korte carbonkæder. Såsom gas, benzin, petroleum og dieselolie. Ved cracking, kan man sige at man klipper lange carbonkæder over, så man får 2 mindre

3. Dobbeltbindinger

3.1. Det er en binding der sker mellem to kemiske elementer, som så også involvere fire binding elektroner i stedet for de sædvanlige to.

3.2. Monomer

3.2.1. Det er kemiske forbindelser bestående af molekyler. Det er et lille molekyle der kan bindes kemisk til andre monomer og dermed dannes der polymerer.

3.3. Carbonhydrider

3.3.1. Molekyler der er bygget op af carbon og hydrogen

4. PVC

4.1. Klor

5. PE

5.1. poly, Ethen

6. Polymer

6.1. Lange carbonkæder

7. Polymerisering

7.1. Den proces hvor de forskellige monomerer`s dobbeltbindinger “åbner sig” og monomererne binder sig til hinanden

8. To typer plast

8.1. Hærdeplast

8.2. Termoplast

9. Mikroplast

9.1. Små plaststykker man ikke kan se

9.2. Under 5 mm = mikroplast

9.3. Primært mikroplast

9.3.1. når der er dannede mikroplast i et produktet fx en creme eller shampoo

9.4. Sekundær mikroplast

9.4.1. plast der har været brugt - fx. bildæk

10. Plasttyper

10.1. Termoplast

10.1.1. Temoplast smeltes let når det opvarmes og bliver fast igen ved afkøling

10.2. Hærdeplast

10.2.1. Hærdeplast kan ikke smeltes igen når det først har formet sig

10.2.2. Det er et let stykke plast