Atmosfæren - Et fælles naturfagsforløb Problemstilling: I 2050 er middeltemperaturen i Danmark st...

Et fælles naturfagsforløb om atmosfæren til 7. klasse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Atmosfæren - Et fælles naturfagsforløb Problemstilling: I 2050 er middeltemperaturen i Danmark steget med 7,5 grader. Hvilken betydning vil den store temperaturstigning have for vejret (og derved klimaet) og dyrelivet i Danmark? af Mind Map: Atmosfæren - Et fælles naturfagsforløb Problemstilling: I 2050 er middeltemperaturen i Danmark steget med 7,5 grader. Hvilken betydning vil den store temperaturstigning have for vejret (og derved klimaet) og dyrelivet i Danmark?

1. Biologi: Hvilken betydning vil det have for dyr og planter i Danmark hvis temperaturen stiger med 7,5 grader? Hvilke plantebælter kunne man forestille sig at man kunne finde i Danmark i 2050?

1.1. Kig på modellen og kom med et bud på hvilken klimazone og hvilket plantebælte Danmark ville være i hvis gennemsnitstemperaturen steg med 7,5 grader og mængden af nedbør var nogenlunde den samme. Du skal begrunde dine bud.

1.2. Hvilken betydning vil det have for det dyr du valgte i "Et dyr i Danmark"-opgaven hvis Danmark i 2050 befinder sig i en anden klimazone og plantebælte? Kom med bud på hvordan dit dyr kunne tænkes at have tilpasset sig den højere temperatur. Du skal begrunde dine bud.

1.3. Forklar med dine egne ord hvad det vil sige at et dyr har tilpasset sig det klima det lever i.

2. Geografi: Hvilken betydning vil det have for vejret i Danmark hvis temperaturen stiger med 7,5 grader? Hvilken klimazone vil Danmark komme til at ligge i i 2050?

2.1. Kig på hydrotermfigurerne for København i 2020 og 2050. Lav en analyse af de to figurer. Hvordan har klimaet ændret sig i løbet af de 30 år?

2.2. Forklar med dine egne ord hvordan vinden opstår.

2.3. Forklar med dine egne ord hvad Corioliseffekten er.

2.4. Se filmen og indtegn vindretningen på billedet. Hvad vej blæser vinden? Hvad vej ville vinden blæse hvis der var byttet om på højtryk og lavtryk?

3. Fysik/kemi: Temraturstigningen frem til 2050 skyldes blandt andet menneskets øgede udledning af drivhusgasser. Hvilke forskellige gasarter består atmosfæren af og hvordan er de bygget op?

3.1. Hvilke gasarter findes der i den atmosfæriske luft?

3.2. Byg molekylerne med molekylebyggesættet. Tag billeder og upload dem her.

3.3. Lav en kemirapport om en af de gasarter der findes i jordens atmosfære.

3.4. Forklar med dine egne ord, hvordan vores model af et atom er bygget op

3.5. Forklar med dine egne ord forskellen på et grundstof og en kemisk forbindelse.